Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sławomir Czesław
Nazwisko: Ziembiński
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 03-01-1955
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Klan” nr rej. 37004 prowadzona od 14.11.1980 do 10.11.1983 przez Wydz. III „A”, V, Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku. W dn. 24.08.1982 "Klan" przemianowano na „Związek”. Akta zawierają materiały dotyczące „operacyjnej ochrony” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Sławomir Ziembiński figuruje w „Wykazie osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”, jako pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej „Meprozet” w Gdańsku, „aktywny uczestnik strajku” i działacz NSZZ „Solidarność”. IPN Gd 003/166 t. 8 (185/IV).
Dokumentacja operacji krypt. „Gotowość” dotyczącej przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego (m.in. wykazy internowanych, plany rozmów ostrzegawczych, wykazy osób przewidzianych do internowania, wykazy zatrzymanych), prowadzonej od 03.02.1980 do 22.12.1982 przez Wydz. III „A”/V, Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku. W dokumentacji znajdują się także protokoły zniszczenia spraw krypt. „Jodła”, „Azalia”, „Klon”. Sławomir Ziembiński figuruje w „Wykazie osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa”, sporządzonym 23.10.1980, jako pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej „Meprozet” w Gdańsku, „aktywny uczestnik strajku” i działacz NSZZ „Solidarność”. Jego nazwisko figuruje także w protokole zniszczenia dokumentów operacji „Klon”, sporządzonym 07.12.1981 oraz w protokole zniszczeń sporządzonym 28.12.1982 – zniszczono plan rozmowy operacyjnej ze Sławomirem Ziembińskim. IPN Gd 0207/9 (156/9, 911/10), IPN Gd 0207/10 t. 1/1 (156/10).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Renesans”/ „Mrowisko” nr rej. 42220 prowadzona od 19.01.1982 do 04.05.1985 przez Wydz. V, Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku. Materiały zawierają założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. W dn. 30.04.1983 Wydz. V KW MO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KW MO w Gdańsku. Sławomir Ziembiński przechodzi w „Wykazie osób przewidzianych do akcji »Klon«” sporządzonym 06.01.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Sławomir Ziembiński od 09.12.1981 pozostawał w zainteresowaniu i pod kontrolą operacyjną ze strony Wydz. IV KW MO w Gdańsku w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „X-5” zarejestrowanego pod numerem 41665. Przyczyną założenia sprawy było podejrzenie, że Sławomir Ziembiński prowadzi „wrogą działalność”. W związku ze stwierdzeniem, że Sławomir Ziembiński „nie prowadzi wrogiej działalności” sprawę zakończono 27.12.1982, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 18284/II. Akt o sygn. 18284/II brak w zasobie archiwalnym. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 30 stycznia 2020 r. dotyczące Sławomira Ziembińskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl Gd 885/19).

.