Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Bronikowski
Nazwisko rodowe: Bemben
Miejsce urodzenia: Przemyśl
Data urodzenia: 13-10-1912
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Kamila
Znany/a też jako:
Edward Bronikowski vel Bemben
urodzony/a 13- 10-1912 Przemyśl
Imiona rodziców: Ludwik Kamila


Edward Feliks Bemben
urodzony/a 13- 10-1912 Przemyśl
Imiona rodziców: Ludwik Kamila


Edward Feliks Bemben vel Bronikowski
urodzony/a 13- 10-1912 Przemyśl
Imiona rodziców: Ludwik Kamila


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna zarejestrowana 15.09.1955 pod nr-em 472 na osobę Edwarda Bronikowskiego vel Bembna przez Sekcję II Wydziału II WUdsBP w Rzeszowie. Edward Bronikowski vel Bemben, prawnik, oficer WP, brał udział w kampanii wrześniowej, następnie internowany na Węgrzech, uciekł z obozu i przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie po ukończeniu kursu nawigatora wstąpił do dywizjonu bombowego nr 300. Brał udział w misjach bojowych na terenie Niemiec, gdzie w 1943 roku został zestrzelony. Ciężko ranny dostał się do niewoli, w której przebywał do roku 1945. Do kraju powrócił w 1947 roku. Był rozpracowywany ze względu na kontakty z osobami zamieszkałymi w Wielkiej Brytanii, co rodziło podejrzenia organów bezpieczeństwa na temat współpracy ww. z angielskim wywiadem. Do akt dołączono wiele materiałów z lat poprzednich, obejmujących okres od powrotu ww. do kraju (informacje dot. służby wojskowej, życiorysy ww., protokoły przesłuchań przez PUBP w Przemyślu w związku z jego przedwojenną służbą wojskową, a także szereg dokumentów dot. jego inwigilacji jako byłego oficera RAF). Sprawę zamknięto 28.11.1956 i złożono (03.12.1956) w archiwum pod sygn. 581. Materiały te zostały następnie wyłączone z archiwum i włączone do Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej nr 2520 prowadzonej przez Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Przemyślu. IPN Rz 070/22 (13531/II). Edward Bronikowski vel Bemben w czasie pełnienia służby wojskowej został odznaczony m.in. orderem Virtuti Militari kl. V i dwukrotnie Krzyżem Walecznych.
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna zarejestrowana 18.04.1959 pod nr-em 2520 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Przemyślu na osobę Edwarda Bronikowskiego, sędziego Sądu Powiatowego w Przemyślu. Ww. jako były oficer RAF z czasów II wojny światowej był podejrzewany o utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami angielskiego wywiadu. Gdy ustalono, że "kontakty jakie utrzymywał mają charakter towarzyski" sprawę zamknięto i 10.05.1960 umieszczono w archiwum Wydziału "C" KW MO w Rzeszowie pod sygn. 2619. W dniu 15.12.1972 materiały przerejestrowano do sygn. 13531/II. IPN Rz 070/22 (13531/II).
Teczka zagadnieniowa dot. pracowników wywiadu i kontrwywiadu II RP oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie prowadzona przez MBP w Warszawie (Wydział IV i VI w Departamencie I), a następnie przez KdsBP w Warszawie (Wydział II w Departamencie II i Wydział IV w Departamencie I) oraz MSW w Warszawie (Departament III Wydział II). Tom 1 obejmuje materiały gromadzone od 14.03.1950 do 02.06.1981 i zawiera on m. in. wykazy byłych pracowników i współpracowników Oddziału II Sztabu Generalnego WP, raporty i charakterystyki spraw ewidencyjno-obserwacyjnych prowadzonych przez jednostki terenowe w kraju. W materiałach znajdują się także informacje dot. Edwarda Bronikowskiego m.in. streszczenie dot. Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej nr 472 prowadzonej na jego osobę. Ww. widnieje także na liście pracowników i informatorów Oddziału II Sztabu Generalnego WP przed rokiem 1939 (ww. był przed 1939 zatrudniony w Samodzielnym Referacie Informacyjnym DOK nr 10 w Przemyślu na stanowisku sekretarza). IPN BU 00231/197 t. 1 (1061/IV).
.