Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Jerzy
Nazwisko: Majda
Miejsce urodzenia: Andrychów
Data urodzenia: 22-04-1968
Imię ojca: Edward
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Roman Majda był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Urząd”, która została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 12.08.1985 pod nr. BB 10714. Sprawa była prowadzona przez Grupę III RUSW Andrychów w okresie od 05.07.1985 do 27.01.1986 i dotyczyła uszkodzenia poprzez zamalowanie tablic ZSMP oraz PRON (Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego) na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Andrychowie. Roman Majda jako jeden z podejrzanych o „oblanie farbą tablicy” został zarejestrowany do SOR „Urząd” pod nr. BB 10716. Rozpracowanie zakończono w związku z decyzją Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń w Andrychowie, które 30.09.1985 „umorzyło postępowanie dotyczące uszkodzenia tablic z uwagi na przedawnienie i brak podstaw prawnych”. W dniu 13.02.1987 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 2693/II. W dniu 16.01.1990 materiały archiwalne zostały „wybrakowane”. Materiały archiwalne o sygn. 2693/II zniszczono 16.01.1990. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.