Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Jan
Nazwisko: Małkiewicz
Miejsce urodzenia: Mysłowice
Data urodzenia: 28-08-1954
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Małkiewicz występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Górnicy”, zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 17.02.1989 pod nr. KA 67962 i prowadzonej przez Sekcję V MUSW Mysłowice. Rozpracowanie wszczęto na podstawie informacji z której wynikało, że na terenie KWK „Mysłowice” w Mysłowicach zawiązał się Tymczasowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”. Celem sprawy było ustalenie składu osobowego, motywów i form działalności oraz „neutralizacja zagrożenia”. Zbigniew Małkiewicz, który wszedł w skład TKZ NSZZ „Solidarność” pracowników KWK „Mysłowice” i należał do aktywnych działaczy m.in. Komisji Interwencji i Praworządności, został zarejestrowany do SOR „Górnicy” 21.03.1989 pod nr KA 68189. SOR zakończono 29.08.1989 w związku z „niestwierdzeniem wrogiej działalności”. W dniu 01.10.1989 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43557/II, a 23.10.1989 materiały archiwalne zmikrofilmowano. IPN Ka 048/579 (43557/II), IPN Ka 0169/1374 (43557/2) mikrofilm.
.