Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ireneusz Aleksander
Nazwisko: Gajewski
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 30-04-1962
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ireneusz Gajewski występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Malarz”, zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 03.04.1980 pod nr. rej. Cz 4343 i prowadzonej przez Wydział III KWMO w Częstochowie. Sprawa została założona w związku z ujawnieniem 03.04.1980 w Częstochowie przy ul. Wolności na szybach wystawowych sklepu „Megasam” „wrogiego napisu” o treści „Pomścimy Katyń” oraz symbolu „Polski Walczącej”. Celem rozpracowania było ustalenie sprawców napisu oraz wyjaśnienie motywów ich działania. W wyniku przeprowadzonych czynności operacyjnych ustalono, iż autorami napisu są uczniowie LO im. R. Traugutta w Częstochowie, którzy w marcu 1980 „pod wpływem literatury okresu Polski sanacyjnej” oraz „antysocjalistycznej propagandy” RWE (Radio Wolna Europa) utworzyli „nielegalną organizację młodzieżową” pn. „Demokratyczna Organizacja Młodzieży” im. Józefa Piłsudskiego. Celem organizacji była m.in. walka o „lepszą i bardziej demokratyczną Polskę”. Ireneusz Gajewski, współzałożyciel i aktywny członek organizacji został zarejestrowany do SOR „Malarz” 02.05.1980 pod nr. rej. Cz 4415. W związku z prowadzoną sprawą przeszukano miejsce zamieszkania ww. i ujawniono m.in. „Dzienniki ogłoszeń” z 1944 roku, w których „publikowana była lista ofiar Katynia”. I. Gajewski został objęty przez Prokuraturę Wojewódzką w Częstochowie śledztwem (sygn. akt II Ds. 26/80) przeciwko członkom „nielegalnej” organizacji „DOM”. W trakcie prowadzenia SOR „Malarz”, którą zakończono 18.07.1980 wykorzystano OZI (osobowe źródła informacji), przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z rodzicami uczniów oraz poinformowano władze polityczno-administracyjne. W dniu 19.08.1980 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Częstochowa pod sygn. 638/II. IPN Ka 027/323 (638/II).
Ireneusz Gajewski występuje w aktach kontrolnych śledztwa wszczętego 27.04.1980 przez Prokuraturę Wojewódzką w Częstochowie (sygn. akt II Ds. 26/80) na wniosek Wydziału Śledczego KWMO Częstochowa (RSD 6/80), w sprawie zorganizowania w marcu 1980 „związku mającego na celu przestępstwo” tj. popełnienia przestępstwa z art. 276 § 1kk. W związku z prowadzonym postępowaniem ww., który brał udział w wykonaniu „wrogiego napisu na szybach wystawowych” sklepu „Megasam” w Częstochowie, został przesłuchany w charakterze świadka. W dniu 30.06.1980 decyzją Prokuratury Wojewódzkiej w Częstochowie "wobec znikomego niebezpieczeństwa społecznego czynu" śledztwo sygn. akt II Ds. 26/80 zostało umorzone. W toku prowadzonego postępowania przedstawiono zarzut 1 osobie, przesłuchano 15 świadków, dokonano 8 przeszukań i 8 oględzin. Materiały kontrolne śledztwa 19.02.1981 zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Częstochowa pod sygn. 33/III. IPN Ka 09/32 (33/III).
W aktach paszportowych znajduje się informacja, że Ireneusz Gajewski nie otrzymał zgody na pływanie morskie na okres 1985-1989 z uwagi na „przynależność do nielegalnej grupy antysocjalistycznej”. Po wniesionym przez I. Gajewskiego odwołaniu, decyzja negatywna została zmieniona na pozytywną. IPN Ka 143/113442 (EACZ 113442).
.