Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Maria
Nazwisko: Regent-Lechowicz
Nazwisko rodowe: Berger
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 29-07-1925
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:

W SD od 09.02.1949. Prawnik, sędzia. Do wybuchu II wojny światowej uczęszczała do szkoły powszechnej, a następnie naukę kontynuowała w gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Radomiu. Egzamin maturalny złożyła w 1943 r. Jednocześnie uczęszczała na tajne komplety nauczania stopnia uniwersyteckiego, zorganizowane w Radomiu przez pracowników naukowych Wydziału Filozofii UW. Studia wyższe ukończyła w 1947 na Wydziałe Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, następnie odbyła aplikację sądową i w 1950 po złożeniu egzaminu sędziowskiego została mianowana asesorem sądowym. Od 01.01.1951 pracowała jako asesor Sądu Okręgowego w Radomiu. W tym czasie otrzymała nominację na stanowisko sędziego powiatowego i objęła funkcję przewodniczącego Wydziału Karnego Sądu Powiatowego w Radomiu. W styczniu 1953. przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach, gdzie pełniła obowiązki przewodniczącego Wydziału Karno-Rewizyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Radomiu. W kwietniu 1957. przeniesiona została do Sądu Wojewódzkiego dla województwa warszawskiego, a następnie do Sądu Wojewódzkiego m. st. Warszawy. W okresie od marca 1959 do lutego 1961 pozostawała na urlopie bezpłatnym w związku z pełnieniem funkcji posła oraz pracą w Centralnym Komitecie SD. W Sejmie PRL II kadencji (1957-1961) była członkiem Komisji Wymiaru Sprawiedliwości, Komisji Kultury i Sztuki, sekretarzem Sejmu oraz członkiem polskiej grupy Unii Międzyparlamentarnej. W 1961 powróciła do pracy w wymiarze sprawiedliwości i została delegowana do Izby Karnej Sądu Najwyższego. W latach 1961-1970 pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Nieletnich, a następnie radcy ministra. W latach 1983-1986 pełniła funkcję ambasadora w Ambasadzie PRL w Szwecji. Członek Wojewódzkiego Komitetu SD w Kielcach przed 1957.
Źródła: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka: 11881 (karta osobowa Marii Regent-Lechowicz), 4977 (Akta osobowe Marii Regent-Lechowicz); AAN, SD, 5/451 b.p.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Zarząd Koło Sądowe Radom SD 1950 AAN, SD, 5/451, b.p.
Członek Miejski Komitet Radom SD 1953 AAN, SD, 5/451, b.p.
Członek Centralny Sąd Partyjny Warszawa SD 1957 1965 AAN, SD, 5/451, b.p.
Członek Rada Naczelna Warszawa SD 1957 1965 AAN, SD, 5/451, b.p.
Wiceprzewodnicząca Miejski Komitet Radom SD 1959 AAN, SD, 5/451, b.p. (wzmianka)
Zastępca Kierownika Wydział ds. Inteligencji Centralny Komitet Warszawa SD 01-03-1959 30-09-1959 AAN, SD, 5/451, b.p.
Kierownik Wydział ds. Młodzieży Centralny Komitet Warszawa SD 01-10-1959 15-01-1961 AAN, SD, 5/451, b.p.
Członek Stołeczny Komitet Warszawa SD 12-12-1968 27-01-1972 AAN, SD: 1/713, k. 87, 2/1523, k. 57-59 (ostatnia wzmianka)
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Sprawiedliwości Warszawa 04-1978 12-1982 AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, 11881, Karta osobowa Marii Regent-Lechowicz; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 209.
.