Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wawrzyniec
Nazwisko: Niemiec
Miejsce urodzenia: Bażanówka
Data urodzenia: 21-07-1888
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wawrzyniec Niemiec był figurantem Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej zarejestrowanej przez PudsBP w Sanoku 06.07.1956. pod nr 1744. Ww. w czasie okupacji hitlerowskiej był członkiem Batalionów Chłopskich (BCh) na terenie powiatu sanockiego, po wojnie prezesem Zarządu Powiatowego PSL w Sanoku, w 1947 roku został zatrzymany przez WUBP w Rzeszowie w związku z zarzutem prowadzenia działalności "antypaństwowej", a następnie zwolniony z braku dowodów. Od 1956 roku był rozpracowywany przez organy bezpieczeństwa "w celu sprawdzenia jego postawy do PRL". Sprawę złożono do archiwum 21.01.1957 pod nr-em 1629, następnie pobrano z archiwum i kontynuowano od 11.02.1957 w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej nr 1945 prowadzonej przez Referat ds. SB KP MO w Sanoku. Sprawę ostatecznie zamknięto i złożono do archiwum Wydziału "C" KW MO w Rzeszowie 22.09.1960 pod sygn. 2733, następnie (30.12.1971) przerejestrowano do sygn. 13604/III. Materiały zniszczono w 1983 roku. Do materiałów o sygn. 13604/III włączono 14.06.1982 także materiały operacyjne dot. m.in. Wawrzyńca Niemca, które wcześnie zostały złożone do archiwum pod nr-em 37541, następnie 10.03.1970 przerejestrowano pod sygn. 7180. Brak bliższych informacji o tych materiałach (zostały zniszczone w ramach brakowania akt o sygn. 13604/III). Materiały o nr 13604/III zniszczono, IPN Rz 0198/59 (59) - Protokół brakowania akt operacyjnych wraz z wykazem osób na które zniszczono materiały. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Teczka zagadnieniowa (nr rejestr. 25, przerejestrowana 28.09.1962 do nr-u 847) prowadzona w okresie od 12.08.1959 do 27.12.1968 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Sanoku na "prawicę w ruchu ludowym". W aktach znajdują informacje dot. Wawrzyńca Niemca (m.in. streszczenie Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej nr 1945 dot. jego osoby). Ww. był długoletnim działaczem ludowym (m.in PSL-Lewicy Jana Stapińskiego), w okresie okupacji hitlerowskiej tworzył konspiracyjne struktury SL. Po wojnie był prezesem ZP PSL w Sanoku. Po ucieczce Mikołajczyka z Polski praktycznie wycofał się z aktywnego życia politycznego zostając szeregowym członkiem ZSL, jednak nadal posiadał spory autorytet i "bardzo poważny wpływ na byłych członków PSL". Z tego powodu jego opinie, według opisu SB z tego okresu, "zostają przyjmowane za słuszne, chociaż wręcz są wrogie". Dlatego też znajdował się pod obserwacją organów bezpieczeństwa także na przełomie lat 50 i 60-tych XX w. IPN Rz 053/174 t. 8 (121/IV t. 8).
Informacje dot. Wawrzyńca Niemca znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji WUBP w Rzeszowie za lata 1946-1947 oraz w Terminarzu spraw prowadzonych przez WUBP w Rzeszowie w latach 1946-1947. Ww. został zatrzymany przez organy bezpieczeństwa 07.11.1947 jako podejrzany "o działalność antypaństwową". Zwolniono go 20.11.1947. IPN Rz 50/3 (144), IPN Rz 50/4 (145).
.