Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Bachorz
Miejsce urodzenia: Hołosków
Data urodzenia: 04-09-1934
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Bachorz był objęty rozpracowaniem w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Norma-2" (nr rej. Sz 14656), prowadzonej przez Wydział III KW MO w Szczecinie w okresie od 11.06.1976 do 16.09.1976. Sprawa dotyczyła "podsycania nastrojów niezadowolenia na tle płacowym" w środowisku budowniczych zatrudnionych przy Dyrekcji Produkcji Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego". Stanisław Bachorz został wymieniony jako przewodniczący Rady Oddziałowej i jeden z dwóch głównych inspiratorów żądań podwyżki płacy zasadniczej i dodatku funkcyjnego, wysuwanych na naradach służbowych, zebraniach związkowych i POP. Niezadowolenie wśród budowniczych wygasło po reformie płac z 1.07.1976. Sprawę zakończono z powodu niestwierdzenia "występowania wrogiej inspiracji". IPN Sz 0011/611 (10509/II).
Stanisław Bachorz był objęty rozpracowaniem w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Nastrój" (nr rej. Sz 14717), prowadzonej przez Wydział III KWMO w Szczecinie od 1.07.1976. Sprawa dotyczyła wypowiedzi Bachorza, który podczas odprawy w Dyrekcji Produkcji Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w dniu 25.06.1976 "przerwał dyskusję na temat zmiany struktury cen, twierdząc, że jest to demagogia". Materiały 10586/II zniszczono w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Stanisław Bachorz był objęty rozpracowaniem w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Bora" (nr rej. Sz 33724), prowadzonej przez Wydział III WUSW w Szczecinie w okresie od 4.02.1986 do 28.10.1986. Sprawa dotyczyła podejrzenia o "wrogą działalność polityczną" - sprowadzania urządzeń poligraficznych i materiałów służących do druku nielegalnych wydawnictw oraz tworzenia nielegalnej struktury politycznej. Stanisław Bachorz został zarejestrowany do sprawy pod nr Sz 34764 w dniu 15.05.1986. IPN Sz 0053/141 (16507/2).
.