Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Zbigniew
Nazwisko: Wójt
Miejsce urodzenia: Podwiśle
Data urodzenia: 02-07-1935
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bogdan Wójt był objęty rozpracowaniem w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Bora" (nr rej. Sz 33724), prowadzonej przez Wydział III WUSW w Szczecinie w okresie od 4.02.1986 do 28.10.1986. Sprawa dotyczyła podejrzenia o "wrogą działalność polityczną" - sprowadzania urządzeń poligraficznych i materiałów służących do druku nielegalnych wydawnictw oraz tworzenia nielegalnych struktur politycznych. Bogdan Wójt został zarejestrowany do sprawy 9.04.1986 pod nr Sz 34394 jako podejrzany o związek z nielegalnymi strukturami politycznymi, natomiast w jego mieszkaniu miał znajdować się punkt kontaktowy. Po zakończeniu sprawy "Bora", niektóre z osób były nadal kontrolowane w ramach Sprawy Obiektowej (SO) "Contra" (nr rej. 29670). Materiały sprawy o krypt. "Bora" złożono do archiwum pod sygn. 16507/II. IPN Sz 0053/141 (16507/2) mikrofilm.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Contra” (rej. Sz 29670), prowadzona przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w latach 1983-1990, dotycząca osób z różnych środowisk, które były podejrzane o działalność w „nielegalnych strukturach”. Akta zawierają meldunki oraz analizy spraw prowadzonych w tym okresie na terenie województwa szczecińskiego, dotyczące „zwalczania terroryzmu”. W meldunku z 6.02.1986 została opisana Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) „Bora”, założona w dniu 4.02.1986 po uzyskaniu informacji o przywiezionej przez pewną grupę do Szczecina maszyny poligraficznej oraz farby drukarskiej, co wskazywałoby na chęć powielania nielegalnych materiałów. Bogdan Wójt pojawia się w tym meldunku jako figurant sprawy „Bora” . W miejscu zamieszkania wymienionego miał znajdować się punkt kontaktowy wspomnianej grupy. Z uwagi na brak dostatecznych dowodów potwierdzającą nielegalną działalność prowadzenie sprawy „Bora" zakończono 28.10.1986. Bogdan Wójt został jednak objęty dalszą kontrolą w ramach SO „Contra”. IPN Sz 0079/2 t. 6 (31/II/2).
.