Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Stanisław
Nazwisko: Mąkowski
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 03-06-1957
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Mąkowski był w okresie od 9.08.1984 do 30.08.1985 rozpracowywany przez Wydz. II WUSW w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Lider" (nr rej. Sz 29638). Wymieniony, jako członek kolarskiej kadry narodowej, po udziale w międzynarodowych zawodach pozostał za granicą i rozpoczął starania o uzyskanie azylu politycznego. Po jego powrocie do Polski, z inspiracji SB, sprawę wykorzystano propagandowo m.in. w ogólnopolskim programie telewizyjnym „wg. opracowanego [przez SB] scenariusza”. Podjęto jednocześnie szereg innych działań mających na celu zdyskredytowanie jego osoby w oczach opinii publicznej. We wnioskach sprawy stwierdzono „osiągnięto cel skompromitowania figuranta w oczach środowiska sportowego, jak również ogółu społeczeństwa”. W szczególności odmówiono mu przywrócenia praw zawodnika, pomimo osiąganych w przeszłości sukcesów. Po zakończeniu sprawy „Lider” Andrzej Mąkowski został objęty dalszą kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) „Przełaj”. IPN Sz 0011/1676 (16524/II), IPN Sz 0053/152 (16524/2) mikrofilm.
Po zakończeniu SOR „Lider” Andrzej Mąkowski był od 27.11.1986 objęty dalszą kontrolą przez Wydz. II WUSW w Szczecinie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Przełaj" (nr rej. Sz 36149). W toku sprawy SB zmierzała do ustalenia jego kontaktów w kraju i za granicą oraz ewentualnych planów wyjazdowych. SB zbierała także informacje na temat jego zatrudnienia i starań o powrót do zawodowego uprawiania sportu. IPN Sz 0011/1986 (17636/II), IPN Sz 0053/698 (17636/2) mikrofilm.
Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie w sprawie Andrzeja Mąkowskiego prowadzone w okresie 24.09.1984 – 28.09.1984. Sprawa dotyczyła pozostania ww. za granicą w 1984 roku. Postanowieniem z 28.08.1984 odmówiono wszczęcia postępowania na zasadzie ustawy o amnestii. IPN Sz 195/33 (Pg. D. II 72/84).
W aktach paszportowych znajduje się informacja o wniesieniu 21.04.1986 wobec Andrzeja Makowskiego zastrzeżenia na wyjazdy zagraniczne nr Z0366/86/EASz/A. Zastrzeżenie wnosił Wydz. II WUSW w Szczecinie. IPN Sz 468/39945 (EASz 39945).
Materiały stanowią akta administracyjne Wydz. Paszportów WUSW w Szczecinie, obejmujące lata 1986-1989: Dziennik Rejestracyjny zastrzeżeń wyjazdów za granicę za lata 1986-1989. Andrzej Mąkowski figuruje pod poz. 70 jako osoba, wobec której Wydz. II WUSW w Szczecinie wniósł zastrzeżenie na wyjazdy zagraniczne do wszystkich krajów świata na okres 12.04.1986-12.04.1988. IPN Sz 0012/490 t. 200 (1141/IV).
Akta stanowią rejestr osób amnestionowanych w latach 1983, 1984 i 1986 i zgłaszających się w 1984 i 1986. Materiały prowadzone w formie tabelarycznej, w których Andrzej Mąkowski figuruje pod poz. 13. IPN Sz 0012/477 t. 1 (1513/IV).
Akta stanowią korespondencję Wydziału II KWMO/WUSW w Szczecinie dotycząca osób, które odmówiły powrotu do kraju oraz osób pozostających w operacyjnym zainteresowaniu. Andrzej Mąkowski figuruje w piśmie do RUSW w Policach z 21.05.1984, informującym o jego pozostaniu za granicą z próbą o objęcie jego osoby rozpracowaniem w ramach Sprawy Obiektowej „Poszukiwacze”. IPN Sz 0012/497 t. 9 (1522/IV).
.