Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Renata Maria
Nazwisko: Jordan
Nazwisko rodowe: Cierlik
Miejsce urodzenia: Rytwiany
Data urodzenia: 12-08-1954
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Renata Jordan była w okresie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpracowywana przez Wydz. III KWMO w Krakowie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Kwas" (nr rej. Kr 18272), prowadzonej w okresie 29.04.1977-4.02.1978. Zarejestrowana do sprawy pod numerem Kr 19284 dnia 27.09.1977. Sprawa dotyczyła "negatywnej inicjatywy wobec władz państwowo-politycznych (petycje, listy zbiorowe i indywidualne, postulaty, zbieranie podpisów)". Materiały 14174/II zostały zniszczone w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W okresie 4.01.1986-12.12.1986 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Kwadrat" (nr rej. Sz 33437), jako podejrzewana o utrzymywanie kontaktów z działaczami "Solidarności" Regionu Pomorza Zachodniego. Podejrzewana była także o dostarczanie materiałów niezbędnych w celu wydawania nielegalnych wydawnictw. IPN Sz 0053/162 (16534/2) mikrofilm.
.