Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Krzysztof Lucjan
Nazwisko: Matyja
Miejsce urodzenia: Zygmuntów
Data urodzenia: 26-07-1945
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 1967. Sekretarz POP PZPR - brak bliższych danych. Zastępca dyrektora SKR w Szydłowie - brak bliższych danych.

Przebieg kariery partyjnej:

Ad. 2. W protokołach Plenum i Egzekutywy za okres 1975-05.1977 nie ma informacji o objęciu przez niego funkcji sekretarza propagandy. Prawdopodobnie sprawował ją społecznie. Brak też protokółu z wyboru sekretarzy na gminnej konferencji sprawozdawczo-wyborczej z dn. 21.12.1974. W spisie członków wybranych na konferencji gminnej w dn. 21.12.1974 ręczna adnotacja: "sekretarz". W dn. 17.05.1977 Plenum KG odwołało Krzysztofa Matyję na jego prośbę z funkcji sekretarza propagandy KG PZPR.

Ad. 3. Egzekutywa dn. 20.09.1977 przyjęła "wniosek o przedstawienie na Plenum KG PZPR o wyprowadzenie go ze składu Egzekutywy i Plenum KG PZPR".  

 

Źródła: AP Łódź O/Sieradz, KG PZPR w Lutomiersku, 25/I/1-3 (protokóły z konferencji sprawozdawczo-wyborczych 09.12.1972-30.10.1975) ; Tamże, 25/II/1-3 (protokóły z posiedzeń plenarnych 21.12.1972-21.11.1978); Tamże, 25/III/1-2 (protokóły z posiedzeń Egzekutywy 19.08.1975-11.10.1977).

 Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Gminny Lutomiersk PZPR 09-12-1972 09-1977 AP Łódź O/Sieradz, KG PZPR w Lutomiersku, 25/I/1-4 (protokóły z konferencji sprawozdawczo-wyborczych 09.12.1972-18.11.1977) ; Tamże, 25/II/3 (protokół nr 1/77 z posiedzenia plenum KG w dn. 18.11.1977); Tamże, 25/III/2 (protokół nr 18/77 z posiedzenia Egzekutywy w dn. 20.09.1977).
Sekretarz Propagandy Komitet Gminny Lutomiersk PZPR 21-12-1974 17-05-1977 AP Łódź O/Sieradz, KG PZPR w Lutomiersku, 25/I/2 (spis członków wybranych na gminnej konferencji w dn. 21.12.1974); Tamże, 25/II/3 (protokół nr 4/77 z posiedzenia plenum KG w dn. 17.05.1977).
Członek Egzekutywa Komitet Gminny Lutomiersk PZPR 1975 09-1977 AP Łódź O/Sieradz, KG PZPR w Lutomiersku, 25/III/1-2 (protokóły z posiedzeń Egzekutywy 19.08.1975-20.09.1977).
.