Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Sylwester
Nazwisko: Sendal
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 01-01-1964
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Sendal był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) „Inicjatorzy” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 18.05.1982 pod nr CZ 6307 i prowadzonej przez Wydział III KWMO Częstochowa. Sprawa została założona na podstawie informacji operacyjnej, z której wynikało, że na terenie Częstochowy „działa od dłuższego czasu” tajna organizacja o nazwie Młodzieżowe Koło „Wolność”. Celem sprawdzenia było ustalenie inicjatorów powstania i członków organizacji, rozpoznanie form i metod działalności oraz „neutralizacja i likwidacja nielegalnej grupy”. W toku sprawdzenia ustalono, że MK „Wolność” powstało 29.12.1981 z inicjatywy uczniów III klasy LO im. A. Mickiewicza, którzy opracowali ramową strukturę organizacji, statut oraz tekst ślubowania. Jednym z współzałożycieli i aktywnych członków organizacji był Marek Sendal, który brał m.in. udział w rozprowadzaniu własnoręcznie wykonanych ulotek „o treści antypaństwowej i antysocjalistycznej”. W związku z prowadzoną sprawą 24.05.1982 przeprowadzono z ww. rozmowę ostrzegawczą, przeszukano również miejsce jego zamieszkania, a ponieważ odstąpiono od represji karnej na rzecz „oddziaływania profilaktyczno-zapobiegawczego”, M. Sendal z uwagi na prowadzenie „nielegalnej działalności” został decyzją Rady Pedagogicznej dyscyplinarnie przeniesiony do innej szkoły średniej na terenie Częstochowy. Sprawę Młodzieżowego Koła „Wolność” wykorzystano „w celach propagandowych”. W dniu 31.05.1982 z inicjatywy KWMO w Częstochowie zorganizowano spotkanie z udziałem przedstawicieli Prokuratury Wojewódzkiej, Kuratorium Oświaty i Wychowania, KWMO Częstochowa, dyrekcji szkół ponadpodstawowych, ZCH ZHP oraz rodziców członków „nielegalnej organizacji”. Przebieg spotkania został zrelacjonowany w prasie, lokalnej audycji radiowej oraz w TVP. SOS „Inicjatorzy” zakończono 7.01.1983, materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Częstochowa pod sygn. 1066/II. IPN Ka 027/534 (1066/II).
Marek Sendal występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) „Wichrzyciele”, która została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 06.02.1982 pod nr CZ 6096 i była prowadzona przez Wydział III KWMO Częstochowa. Sprawa została założona w związku z ujawnieniem na terenie Częstochowy „nielegalnych ulotek”. Celem rozpracowania było ustalenie autora wykonanych ulotek oraz „pobudek i motywów działania” sprawcy. Sprawa została zakończona 21.05.1983, a w dn. 13.06.1983 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Częstochowa pod sygn. 1131/II. Marek Sendal występuje w materiałach SOR „Wichrzyciele”, w związku z omówieniem SOS „Inicjatorzy”, której był figurantem. IPN Ka 027/569 t. 1-2 (1131/II).
Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK). Mrek Sendal został zarejestrowany w dn. 21.11.1983 do TEOK pod nr 51684 przez Wydział IV WUSW w Częstochowie. Brak informacji o dacie zakończenia sprawy, brak sygnatury archiwalnej. Wypis na podstawie zapisu w dzienniku rejestracyjnym EOK. Materiały ewidencyjne.
W aktach znajdują się meldunki operacyjne przesyłane przez poszczególne WUSW z terenu kraju, w celu stworzenia „Informatora o nielegalnych organizacjach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985”. Marek Sendal występuje w materiałach w związku z omówieniem działalności Młodzieżowego Koła „Wolność”, organizacji działającej od 29.12.1981 na terenie Częstochowy. MK „Wolność”, powstało z inicjatywy uczniów V LO im. Adama Mickiewicza i liczyło 14 członków, a jego celem było „przeciwstawienie się wprowadzeniu stanu wojennego”, „przeciwdziałanie kłamliwej propagandzie władz PRL” oraz „przyczynianie się do rozwoju świadomości niepodległościowej”. Członkowie „nielegalnej organizacji” w okresie działalności przeprowadzili cztery „akcje ulotkowe”, przygotowywali się również do organizowania spotkań i prelekcji na temat „prawdziwej historii” oraz do wydawania pisma o nazwie „Wolność”. IPN BU 0326/558 t. 1.
.