Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Zacharczuk
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 21-08-1935
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Olga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 15.01.1981 pod nr 26669 przez Wydz. III "A" KWMO Białystok do SOS krypt. "Produkcja" (nr rej. 25988) jako "aktywny uczestnik przerwy w pracy dnia 28.08.1980 w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku". Zgłoszono 31 postulatów dotyczących w większości spraw płacowych i kilka związanych z wydarzeniami na Wybrzeżu. 8.09.1980 fabryka ponownie przerwała pracę. Jerzy Zacharczuk w imieniu załogi oświadczył, że w Oddziale Uchwytów Precyzyjnych "CT" powstał komitet strajkowy, a on jest jego przewodniczącym. Aktywność J. Zacharczuka polegała na "zbieraniu postulatów, redagowaniu, prowadzeniu rozmów w ostrym tonie oraz agitacji wśród załogi do kontynuowania strajku, aż do uzyskania zgody przez dyrekcję na wszystkie przedstawione postulaty". Strajk trwał do 10.09.1980. IPN Bi 012/290 (2328/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany 26.02.1981 pod nr 26918 do SO krypt. "Miasto" (nr rej. 26415) jako "osoba do sprawy obiektowej". 17.03.1981 przerejestrowany do SO krypt. "Kombinat" (nr rej. 322). SO krypt. "Miasto" złożono do archiwum 9.12.1983 pod nr 351/IV. IPN Bi 011/66 (351/IV). Materiały w formie szczątkowej.
Sprawa Obiektowa [SO] 17.03.1981 przerejestrowany do SO krypt. "Kombinat" (nr rej. 322). 3.12.1982 materiały dot. J. Zacharczuka zostały włączone do KE krypt. "Prowokator" (nr rej. 29397). Materiałów nie odnaleziono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] KE krypt. "Prowokator" 12.04.1983 został przerejestrowany na SOS. Kontrolowany jako wiceprzewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Fabryce Przyrządów i Uchwytów "Ponar-Bial" w Białymstoku. "Przejawiał wrogą postawę wobec partii, rządu i ZSRR. Organizator akcji strajkowych". Materiały o nr arch. 2960/II zniszczono w 1990, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa prowadzona w związku z tym, że 14.12.1981 robotnicy zakładu nr 4 Fabryki Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku stwierdzili nieobecność w pracy "aktywistów" NSZZ "Solidarność", w tym Jerzego Zacharczuka. Rozpoczęto protest domagając się uwolnienia internowanych i zniesienia stanu wojennego. Pod groźbą komisarza wojskowego o użyciu wojska w celu usunięcia robotników z zakładu, cała załoga powróciła do pracy. IPN Bi 012/376 (2502/II).
Akta internowania Internowany 13.12.1981 w ramach ogólnopolskiej akcji o krypt. "Jodła" na wniosek Wydziału Śledczego KWMO w Białymstoku jako mogący "podjąć aktywne działania skierowane przeciwko władzy i porządkowi prawnemu". Osadzony w AŚ w Białymstoku, następnie przeniesiony 5.01.1982 do AŚ w Suwałkach. Na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 48 z 16.03.1982 zwolniony 23.03.1982. IPN Bi 07/266 (655/III).
Akta dochodzeniowo-śledcze Dochodzenie w sprawie kolportowania 16.08.1983 na terenie Fabryki Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku na Wydziale Remontowym i Elektrycznym biuletynu pt. "Smoluch" sygnowanego przez KZ NSZZ "Solidarność". J. Zacharczuk był jednym z podejrzanych jako członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność FPiU w Białymstoku. W toku dochodzenia nie udało się ustalić sprawców i dochodzenie umorzono. IPN Bi 07/102/2 (358/III)
Akta paszportowe Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata wniesione 20.09.1982 przez Wydz. V KWMO w Białymstoku. Zastrzeżenie anulowano 21.10.1986. W aktach znajduje się anonim mający na celu dyskwalifikację ubiegającego się o paszport J. Zacharczuka z powodu działalności w NSZZ "Solidarność" w FPiU w Białymstoku. IPN Bi 452/24559 (EABK 24559)
.