Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Władysław
Nazwisko: Uczkiewicz
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 12-04-1934
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Uczkiewicz 01.04.1981 został zarejestrowany pod nr TA 5416 przez Wydział III-A KWMO w Tarnowie. Był objęty rozpracowaniem operacyjnym jako potencjalny kandydat na tw z uwagi na działalność w strukturach NSZSZ "Solidarność". Nie podjął współpracy. Kategorię rejestracji zmieniono 28.01.1982 na figuranta Sprawy Operacyjnego Rozpracowani (SOR) krypt. "Huta" nr TA 5896. Sprawę prowadził Wydział V KWMO w Tarnowie w związku ze strajkiem w dniach 13-15.12.1981 w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego (ZPH) w Bochni. J. Uczkiewicz był członkiem Komitetu Strajkowego. Materiały SOR krypt. "Huta" złożono 14.03.1984 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Tarnowie pod sygn. 1055/II-gr. Akta zniszczono w 1990 roku. Akta SOR "Huta" sygn. 1055/II-gr. zniszczono w 1990 roku w WUSW w Tarnowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Tarnowie w okresie od 16.12.1981-23.12.1981 w sprawie organizacji i uczestnictwa w strajku okupacyjnym, przeprowadzonym w dniach 13-15.12.1981 w Zakładach Przetwórstwa Hutniczego w Bochni. Jerzy Uczkiewicz był objęty dochodzeniem jako członek Komitetu Strajkowego. Sprawę zakończono po realizacji procesowej, a materiały złożono 24.06.1982 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Tarnowie pod sygn. 37/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 071/34 (35/III-gr).
Sprawa sądowa prowadzona w trybie doraźnym przez Sąd Wojewódzki w Tarnowie przeciwko Jerzemu Uczkiewiczowi i innym. Oskarżony z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym, to jest o zorganizowanie i uczestnictwo w strajku okupacyjnym na terenie Zakładów Przetwórstwa Hutniczego w Bochni w okresie 13-15.12.1981 oraz kontynuowanie działalności w NSZZ "Solidarność". Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie z 05.01.1982 skazany na 3 lata pozbawienia wolności oraz 3 lata pozbawienia praw publicznych. Uchwałą Rady Państwa z 19.04.1983 zastosowano prawo łaski poprzez warunkowe zwolnienie z reszty odbywania kary i zastosowanie okresu próbnego na okres 3 lat. Akta o sygn. IPN Kr 13/16 (II K 44/81).
Akta penitencjarne. Aresztowany tymczasowo 18.12.1981 w związku z udziałem w strajku w Zakładach Przetwórstwa Hutniczego w Bochni. Osadzony w ZK w Tarnowie, a następnie od 15.02.1982 w ZK w Hrubieszowie. Na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Zamościu z powodów rodzinnych udzielono przerwy w odbywaniu kary do 01.02.1983, przedłużonej do 30.06.1983. Zwolniony warunkowo z odbywania kary na mocy Uchwały Rady Państwa z 19.04.1983. Akta o sygn. IPN Kr 162/58 (1/745/83).
Zarejestrowany 16.07.1985 przez Wydział V WUSW w Tarnowie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Autobus" nr TA 7964 w związku z prowadzeniem opozycyjnej działalności związkowej i politycznej. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. Materiały SOS krypt. "Autobus" złożono 25.01.1986 w Archiwum Sekcji "C" WZO WUSW w Tarnowie pod sygn. 1377/II. Następnie materiały sprawy skomasowano 03.10.1989 z SOR krypt. "Związek" nr TA 9563. Akta zniszczono w 1990 roku. Materiały o sygn. 1377/II zniszczono w 1990 roku w jednostce operacyjnej WUSW w Tarnowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Zarejestrowany 27.01.1987 pod nr. 9300 przez Wydział V WUSW w Tarnowie jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Parnas" nr TA 7085, prowadzonej w okresie od 19.09.1983 do 09.01.1990. Materiały dotyczące J. Uczkiewicza wyłączono z SOR krypt. "Parnas" i przekazano 17.11.1987 do RUSW w Bochni, celem objęcia kontrolą operacyjną w ramach SOR krypt. "Związek" nr TA 9563. Materiały SOR krypt. "Parnas" zniszczono 09.01.1990. Materiały niezarchiwizowane, SOR "Parnas" TA 7085 zniszczone 09.01.1990 w jednostce operacyjnej WUSW w Tarnowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia SOS) krypt. "Związek" nr TA 9563 założona 26.10.1987 przez Pion V RUSW w Bochni, od 06.12.1988 przekwalifikowana na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o tym samym kryptonimie. Jerzy Uczkiewicz był objęty kontrolą operacyjną w tej sprawie od 17.11.1987 z powodu kontynuowania działalności opozycyjnej, a także jako organizator komitetu założycielskiego NSZZ "Solidarność" i działacz odradzających się jawnych struktur związkowych. Materiały SOR krypt. "Związek" skomasowano z aktami SOS krypt. "Autobus" i złożono 03.10.1989 w Archiwum Sekcji "C" WZO WUSW w Tarnowie pod sygn. 1377/II. Materiały SOR "Związek" i "Autobus" zniszczono w 1990 roku. Materiały operacyjne o sygn. 1377/II zniszczono w 1990 roku w jednostce operacyjnej WUSW w Tarnowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.