Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Hanna Teresa
Nazwisko: Zaremba-Czereyska
Nazwisko rodowe: Froelich
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 10-04-1936
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Hanna Zaremba-Czereyska była rozpracowywana w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Związkowcy" nr rejestracyjny Ns 4890. Sprawa była prowadzona w okresie od 11.10.1980 do 12.03.1984, początkowo przez Wydział III-A, a następnie od 16.12.1981 przez Wydział V KWMO\WUSW w Nowym Sączu. W jej ramach objęto kontrolą operacyjną struktury NSZZ "Solidarność" na ternie woj. nowosądeckiego. Akta zawierają m.in. meldunki dzienne informujące o działalności struktur związkowych w poszczególnych zakładach pracy, materiały operacyjne dotyczące działaczy "Solidarności" z regionu, wykazy osób internowanych. H. Zaremba-Czereyska była rozpracowywana ze względu na działalność w strukturach NSZZ "Solidarność" w Instytucie Matki i Dziecka w Rabce. SO krypt. "Związkowcy" złożono 25.07.1985 w Archiwum WZO Sekcji "C" WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 41/IV. Akta o sygn. IPN Kr 038/12 t. 1-21 (41/IV).
Zarejestrowana 10.09.1986 pod numerem Ns 16275 przez Pion V RUSW w Rabce do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Kanał" nr rej. Ns 14099. Sprawę prowadził Pion V RUSW w Rabce w okresie od 26.02.1986 do 30.01.1987 wobec osób podejrzewanych o kolportowanie literatury i wydawnictw drugiego obiegu na terenie Rabki i okolic. H. Zaremba-Czereyska korzystając z amnestii z 17.07.1986 ujawniła swoją działalność. Prowadzenie sprawy zakończono i materiały SOS krypt. "Kanał" złożono 08.05.1987 w Archiwum WZO WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 2175/II-gr. Akta o sygn. IPN Kr 033/806 (2175/II-gr.), oraz mikrofilm IPN Kr 095/37 (2175/II-gr.).
.