Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Mieczysław
Nazwisko: Sawicki
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 24-05-1943
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawę Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Balon" nr rej. KA 48430 założono 13.02.1982 w związku z ujawnieniem na terenie Gliwic ulotek „Biuletyn Informacyjny Solidarność”, które rozpowszechniano za pomocą balonów. W ramach SOR prowadzonego przez Wydział V-2, Grupy Operacyjnej w Gliwicach KW MO Katowice, a następnie Wydział V KM MO/RUSW Gliwice rozpracowywano osoby zaangażowane w działalność Gliwickiej Delegatury Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. Zbigniew Sawicki został zarejestrowany w dn. 05.07.1983 pod nr KA 53473 jako osoba do SOR krypt. "Balon". Ww. w NSZZ „Solidarność” pełnił funkcję członka zarządu Komisji Zakładowej przy Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego „Famont” w Gliwicach. Po ogłoszeniu stanu wojennego rozpoczął działalność w Gliwickiej Delegaturze RKW NSZZ „Solidarność”. Od połowy roku 1982 kierował grupą osób odpowiedzialnych za druk i kolportaż „nielegalnych” wydawnictw. Z uwagi na swoją działalność został internowany. W dniu 16.12.1983 został zatrzymany z kwiatami przy KWK „Wujek”, zwolniony 17.12.1983. Po roku 1985 podjął współpracę ze środowiskiem działaczy „Solidarności Walczącej”. Był inicjatorem protestu w zakładzie pracy „Famont” w 1987 roku. Mieszkanie Z. Sawickiego było kilkukrotnie przeszukiwane. Sprawę zakończono 20.12.1988 z powodu zaprzestania „wrogiej” działalności, a w dn. 20.03.1989 akta przekazano do archiwum. IPN Ka 048/504 (43245/II) t. 1-8, IPN Ka 0169/1061 (43245/2) mikrofilm.
Zbigniew Sawicki został internowany po wprowadzenie stanu wojennego w związku z akcją „Jodła” na podstawie decyzji nr 649/V-2 z dn. 06.11.1982. Ww. został zatrzymany z uwagi na to, że „pozostając na wolności podejmuje działania zmierzające do wywołania niepokoju społecznego”. Z. Sawicki został umieszczony w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju. IPN Ka 043/654 (39702/II).
Akta internowanego Zbigniewa Sawickiego (sygn. IPN Ka 43/816) przetrzymywanego w Zakładzie Karnym w Zabrzu-Zaborzu. Decyzję o internowaniu uchylono 09.12.1982. Pod sygn. IPN Ka 42/677 przechowywana jest karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/816 (105/82), IPN Ka 42/677 (105/82).
Zbigniew Sawicki figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
.