Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Bernard
Nazwisko: Simon
Miejsce urodzenia: Chorzów
Data urodzenia: 23-01-1953
Imię ojca: Jan
Imię matki: Rita
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Simon został internowany w czasie trwania stanu wojennego w dn. 28.08.1982 na podstawie decyzji nr 518/V-1 Komendanta KWMO w Katowicach. Ww. został zatrzymany z uwagi na to, że „pozostając na wolności nie przestrzega obowiązującego dekretu o stanie wojennym”. A. Simona umieszczono 30.08.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. IPN Ka 0169/515/J (39708/2) mikrofilm.
Akta internowanego Andrzeja Simona (sygn. IPN Ka 43/808) przetrzymywanego od dn. 30.08.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Decyzję o internowaniu uchylono 02.12.1982. Pod sygn. IPN Ka 42/690 przechowywana jest karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/808 (84/82), IPN Ka 42/690 (84/82).
Andrzej Simon figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. "Trudny" został zarejestrowany przez Pion V RUSW w Będzinie w dn. 14.04.1984 do nr KA 55626. Powodem założenia kwestionariusza były wypowiedzi Andrzeja Simona, w których podważał politykę partii i zasadność sojuszu z ZSRR. W ramach KE kontrolowano działalność ww. w miejscu pracy, tj. w Przedsiębiorstwie Produkcji Elementów Budowlanych „Fabet”. Ww. był członkiem NSZZ „Solidarność”, zorganizował na terenie zakładu pracy zbiórkę funduszy dla internowanych oraz ich rodzin. Był odpowiedzialny również za kolportaż nielegalnych wydawnictw. A. Simona kilkukrotnie wzywano do stawienia się na „rozmowy profilaktyczno-sondażowe”. Sprawdzano jego obecność na pochodach pierwszomajowych. W sprawie wykorzystano Tajnego Współpracownika oraz Kontakty Służbowe. Kwestionariusz zakończono dn. 24.03.1988 z uwagi na „zaniechanie wrogiej działalności”. Materiały archiwalne zostały złożone do archiwum Wydz. „C” dn. 08.04.1988, gdzie zostały zmikrofilmowane, a następnie wybrakowane. IPN Ka 0169/515/J (39708/2) mikrofilm.
.