Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Radkiewicz
Miejsce urodzenia: Rogacze
Data urodzenia: 03-11-1937
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Olga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Radkiewicz został w dniu 1.03.1982 zarejestrowany pod numerem 13966 w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny kryptonim „Kombajn” przez Wydział III KW MO w Zielonej Górze. Powód rejestracji: „ww. był organizatorem NSZZ >Solidarność< RI w gminie Cybinka, pełnił funkcje przewodniczącego koła >Solidarności< RI w miejscowości Białków a następnie był przewodniczącym Zarządu Miejsko-Gminnego NSZZ >Solidarność< RI w Cybince. Należał do działaczy najbardziej radykalnych i agresywnych. Po ogłoszeniu stanu wojennego zaprzestał wrogiej działalności”. Materiały w dn. 5.11.1987 do archiwum Wydziału „C” WUSW w Zielonej Górze złożył Pion VI SB RUSW w Krośnie Odrzańskim pod sygnaturą 4928/II. IPN Po 024/1069 (1121/II, 4928/II).
.