Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Fraszczyk
Miejsce urodzenia: Cisów
Data urodzenia: 15-05-1917
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Antoni Fraszczyk (ur. w roku 1917) od roku 1946 do sierpnia 1948 był żołnierzem i współpracownikiem antykomunistycznego Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) na terenie powiatów Piotrków Trybunalski i Łask. Nosił pseudonim "Kwiatek". W roku 1947 i 1948 współpracował m.in. z oddziałem KWP krypt. >Trybuna< pod dowództwem podporucznika Ludwika Danielaka pseudonim "Bojar". Antoni Fraszczyk figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP w Łodzi i PUBP w Piotrkowie Trybunalskim z lat 1947-1949. Zapisano w nich między innymi, iż Antoni Fraszczyk został "zatrzymany dn. 16.8.1948 r. przez PUBP w Piotrkowie za przynależność do nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie, w której od listopada 1946 r. pełnił funkcję łącznika i informatora". Zanotowano, iż ww. informował oddziały KWP między innymi o "ruchach wojska, UB i MO". Po kilkumiesięcznym śledztwie UB, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 26.03.1949, Antoni Fraszczyk został skazany na karę 15 lat więzienia, utratę praw obywatelskich i przepadek mienia. W okresie późniejszym "na mocy amnestii karę tę złagodzono na 10 lat" więzienia. W kartotekach zapisano, iż Antoni Fraszczyk został z więzienia "zwolniony warunkowo" w dniu 31 maja 1955. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Antoni Fraszczyk figuruje wraz z 23 innymi żołnierzami i współpracownikami KWP w materiałach operacyjnych UB z Wydz. III WUBP w Łodzi oraz PUBP w Łasku z lat 1947-1949 zatytułowanych "Sprawa agenturalnego rozpracowania na grupę kryptonim >Pościg<". Sprawa ta dotyczyła rozpracowania oddziału Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) krypt. "Balon" pod dowództwem Andrzeja Jaworskiego pseud. "Marianek" - działającego na terenie powiatu łaskiego i pow. wieluńskiego w latach 1947-1949. Do akt załączono między innymi: schematy organizacyjne KWP, plan agenturalnego opracowania do sprawy krypt. "Nieujawnieni", karty daktyloskopijne żołnierzy KWP Andrzeja Jaworskiego i Tadeusza Kuzi oraz doniesienia kilkunastu tajnych informatorów UB. IPN Ld PF12/60 t. 1 (1667/III).
Antoni Fraszczyk figuruje jako "podejrzany" wraz z 4 innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) w aktach śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczego WUBP w Łodzi w latach 1948-1949. Był podejrzany o przynależność do Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz o "napady rabunkowe i nielegalne posiadanie broni palnej, tj. o czyny z art. 86 § 2 kk WP". Do tych akt załączono m.in. akt oskarżenia i odpis wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 26.03.1949 (sygn. Sr. 212/49). IPN Ld PF12/93 t. 1-2 (1739/III, 1739/VII).
Antoni Fraszczyk figuruje wraz z sześcioma innymi żołnierzami i współpracownikami KWP w aktach sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi. Został oskarżony o działalność w nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP) na terenie powiatu piotrkowskiego w okresie od listopada 1946 do stycznia 1949, tj. o czyny z art. 86 § 2 kk WP i innych. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 26.03.1949 Antoni Fraszczyk został skazany na karę 15 lat więzienia i przepadek mienia. IPN Ld 6/336 (Sr. 212/49).
.