Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz
Nazwisko: Rauk
Miejsce urodzenia: Masanów
Data urodzenia: 17-11-1905
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tomasz Rauk (ur. w roku 1905) od lipca 1948 do lutego 1954 był współpracownikiem i aktywnym pomocnikiem sierż. Józefa Ślęzaka i por. Antoniego Chowańskiego oraz czterech innych ukrywających się przed UB żołnierzy antykomunistycznego Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP). Udzielał im wielokrotnie i przez wiele dni gościny we własnym domu i czynnej pomocy na terenie rodzinnej wsi Masanów oraz innych miejscowości powiatu Ostrów Wielkopolski. Tomasz Rauk figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz kartotekach WUBP w Łodzi i WUBP w Poznaniu z lat 1953-1973. Zapisano w nich między innymi, iż Tomasz Rauk został "aresztowany dn. 16.02.1954 r. za to, że w okresie od lata 1949 r. do listopada 1953 r. udzielał pomocy członkom bandy >Konspiracyjne Wojsko Polskie<, udzielał im schronienia i żywności, informował (...) oraz jeden raz brał udział w napadzie rabunkowym". Ponadto "w okresie od 1945 r. do grudnia 1949 r. przechowywał nielegalnie broń, którą przekazał członkom tejże organizacji". Po blisko 7-miesięcznym pobycie Tomasza Rauka w areszcie i śledztwie UB, dnia 31.08.1954 w sprawie ww. skierowano do sądu akt oskarżenia. W kwestionariuszu osobowym Tomasza Rauka opracowanym w KW MO w Poznaniu zanotowano, że Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi sprawę umorzył ze względu na występujące u Tomasza Rauka "zaburzenia psychiczne" (wynikające najprawdopodobniej z długotrwałego śledztwa). Brak zapisu o dacie zwolnienia Tomasza Rauka z aresztu UB i więzienia w Łodzi. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Tomasz Rauk figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami w obszernych materiałach operacyjnych Wydz. III WUBP w Poznaniu z lat 1953-1954 (nr rej. 212/2/1954) zatytułowanych "Sprawa agencyjnego rozpracowania kryptonim >Siatka<". Materiały te dotyczyły rozpracowania i ujęcia ukrywającego się Józefa Ślęzaka z KWP i siatki jego współpracowników - działających i mieszkających na terenie Masanowa i innych miejscowości południowo-wschodniej Wielkopolski oraz pow. sieradzkiego. IPN Po 08/736 t. 1-4 (6304/II).
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy WUBP w Poznaniu w latach 1953-1954 przeciwko Tomaszowi Raukowi w sprawie przechowywania bez zezwolenia broni, współpracę w Masanowie, pow. Ostrów Wlkp. z nielegalną organizacją "Konspiracyjne Wojsko Polskie" oraz udzielanie pomocy jej członkom. Tomasz Rauk był podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 4 § 1 dekretu z 13 czerwca 1946 o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa, art. 28 w zw. z art. 86 § 2 kkWP, art. 28 kkWP w zw. z art. 259 kk. IPN Po 04/1834 (10611/III).
Tomasz Rauk występuje w aktach w sprawie karnej Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z lat 1954-1955. Sprawa ta była prowadzona przeciwko dwóm aresztowanym żołnierzom i 6 współpracownikom KWP - oskarżonym m.in. o "udzielanie pomocy członkom nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie". Do tych akt sądowych załączono m.in. fotografie broni palnej i miejsc jej ukrycia. IPN Ld 6/2366 t. 1-2 (Sr. 14/55), IPN Ld 81/67 (IV A K 33/56).
.