Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Rauk
Miejsce urodzenia: Masanów
Data urodzenia: 25-03-1910
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Rauk (ur. w roku 1910) od sierpnia 1949 do lutego 1954 był współpracownikiem i pomocnikiem sierż. Józefa Ślęzaka i Stefana Wydrzyńskiego, a do marca roku 1950 także por. Antoniego Chowańskiego oraz trzech innych żołnierzy antykomunistycznego Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP). Stanisław Rauk udzielał im wielokrotnie pomocy na terenie rodzinnej wsi Masanów oraz innych miejscowości powiatu Ostrów Wielkopolski - m.in. "w formie noclegów". Stanisław Rauk figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz kartotekach WUBP w Łodzi i WUBP w Poznaniu z lat 1953-1973. Zapisano w nich między innymi, iż Stanisław Rauk został "aresztowany dn. 16.02.1954 r. za to, że w okresie od jesieni 1949 r. do listopada 1953 r. udzielał pomocy członkom bandy >Konspiracyjne Wojsko Polskie<, udzielał im schronienia i żywności". Zapisano także, że "przekazał bandytom około 100 sztuk amunicji do automatu MP-1". Po blisko 7-miesięcznym pobycie Stanisława Rauka w areszcie i śledztwie UB, dnia 31.08.1954 w sprawie ww. i pozostałych podejrzanych skierowano do sądu akt oskarżenia. W kwestionariuszu osobowym Stanisława Rauka, opracowanym w KW MO w Poznaniu w latach 1970-ch zanotowano, że Stanisław Rauk "wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 24.02.1955 r. został skazany na 5 lat więzienia". W kartotece skazanych zapisano, że Stanisław Rauk został zwolniony z więzienia w dniu 7.01.1956. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Stanisław Rauk figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami w aktach Sprawy Agencyjnego Rozpracowania kryptonim "Siatka" (nr rej. 212/2/1954) prowadzonej przez Wydz. III WUBP w Poznaniu w latach 1953-1954. Materiały te dotyczyły rozpracowania i ujęcia ukrywającego się Józefa Ślęzaka z KWP i siatki jego współpracowników - działających i mieszkających na terenie Masanowa i innych miejscowości południowo-wschodniej Wielkopolski oraz pow. sieradzkiego. IPN Po 08/736 t. 1-4 (6304/II).
Akta śledcze Wydziału Śledczego WUBP w Poznaniu w sprawie współpracy z nielegalną organizacją pod nazwą "Konspiracyjne Wojsko Polskie" działającej w rejonie Ostrowa Wlkp. w latach 1949-1953. Śledztwo było prowadzone w latach 1953-1954 przeciwko Marii Rauk, Stanisławowi Rauk i innym podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 28 w zw. z art. 86 § 2 kkWP, art. 4 § 1 dekretu z 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa i art. 28 kkWP. IPN Po 04/1816 t. 1-2 (10581/III).
Stanisław Rauk figuruje w aktach sprawy karnej Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z lat 1954-1955. Sprawa ta była prowadzona przeciwko dwóm aresztowanym żołnierzom i sześciu współpracownikom i pomocnikom żołnierzy KWP - oskarżonym m.in. o "udzielanie pomocy członkom nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie". Do tych akt sądowych załączono m.in. fotografie broni palnej i miejsc jej ukrycia. IPN Ld 6/2366 t. 1-2 (Sr. 14/55).
.