Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Wojciech
Nazwisko: Nawrocki-Hrybacz
Nazwisko rodowe: Nawrocki
Miejsce urodzenia: Ostojów
Data urodzenia: 20-04-1942
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Nawrocki-Hrybacz był rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Brąz" (nr rej. Go 6463). Sprawa prowadzona w okresie 9.01.1984-23.03.1985 dotyczyła działalności ww. w podziemnych strukturach "Solidarności" i kolportażu nielegalnych biuletynów. Materiały o sygn. 701/II zostały zniszczone protokołem brakowania akt 12/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa prowadzone przez Wydział Śledczy WUSW w Gorzowie Wielkopolskim. Zbigniew Nawrocki został zatrzymany w dniu 09.01.1984 pod zarzutem rozpowszechniania na terenie Gorzowa Wlkp. w okresie od października 1983 do stycznia 1984 wydawnictwa pt. „Feniks”. Wobec Z. Nawrockiego zastosowano areszt tymczasowy. Dnia 20.04.1984 Prokurator Wojewódzki umorzył postępowanie względem ww. IPN Sz 03/65 (165/III).
Akta tymczasowo-aresztowanego osadzonego w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. Zbigniew Nawrocki został doprowadzony do aresztu w dniu 12.01.1984, natomiast zwolniony w dniu 19.01.1984 po umorzeniu prowadzonego względem niego postępowania. IPN Sz 14/38 (7/37).
Ewidencja zastrzeżeń wyjazdów za granicę. Zbigniew Nawrocki został objęty zakazem wyjazdów z PRL w okresie od 09.01.1984 do 09.01.1986. IPN Sz 05/8 t. 37 (8/90).
Kserokopia spisu zdawczo-odbiorczego nr 27/86 Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. oraz wyciągu z repertorium dotyczącego śledztwa o sygn. Ds. 8/84, w którym podejrzanym był Zbigniew Nawrocki (opis sprawy powyżej). IPN Sz 205/1.
.