Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Brzykcy
Miejsce urodzenia: Kcynia
Data urodzenia: 09-09-1930
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego od 14.01.1950 do 25.02.1950 przez Wydz. Śledczy WUBP w Bydgoszczy. Sprawa dotyczyła członków niepodległościowej organizacji młodzieżowej pod nazwą ",Powrót", działającej w Kcyni w latach 1949-1950, której celem była walka z systemem komunistycznym. Ludwik Brzykcy został zatrzymany 14.01.1950 na mocy postanowienia Szefa PUBP w Kcyni. Tego samego dnia dokonano przeszukania miejsca zamieszkania ww. W czasie prowadzenia śledztwa wielokrotnie przesłuchiwany. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy (Pr.II 20/50) z 20.01.1950 tymczasowo aresztowany. W toku śledztwa ustalono, że działał w organizacji od 11.12.1949 do dnia zatrzymania. Śledztwo zamknięto 25.02.1950. IPN By 070/104 t. 1-3 (104/III).
Akta nadzoru prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Bydgoszczy (Pr.II-20/50) w okresie od 20.03.1950 do 01.05.1954 w sprawie członków organizacji "Powrót" z Kcyni. Ludwik Brzykcy postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy z 20.01.1950 został tymczasowo aresztowany za przynależność do organizacji i osadzony w więzieniu w Bydgoszczy. 28.02.1950 WUBP w Bydgoszczy sporządził akt oskarżenia, który 13.03.1950 został zatwierdzony przez Prokuraturę i przesłany do sądu. IPN By 141/101.
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dotyczące członków nielegalnej organizacji młodzieżowej pod nazwą "Powrót" działającej w Kcyni w latach 1949-1950. Wyrokiem sądu (Sr.91/50) z 21.03.1950 Ludwik Brzykcy został uznany winnym zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów tj. przynależność do organizacji, udziału w jej zebraniach oraz sporządzaniu i kolportowaniu ulotek. Skazany na karę 7 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. 25.10.1950 Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie oddalił skargę rewizyjną i utrzymał wyrok sądu I Instancji w mocy. Orzeczoną karę odbywał kolejno w więzieniach w Koronowie, Potulicach oraz OPW w Jaworznie. Postanowieniem WSR w Bydgoszczy (Sr.91/50) z 23.03.1954 na mocy amnestii ww. złagodzono karę pozbawienia wolności do 4 lat i 8 miesięcy z utrzymaniem w mocy kar dodatkowych. Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 14.04.1954 wydał postanowienie o warunkowym zwolnieniu z reszty odbywanej kary skazanego L. Brzykcego na okres próby przez 1 rok. Zwolniony z OPW w Jaworznie 21.04.1954. IPN By 66/2046-2047 (Sr. 91/50).
Akta sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. "Olga" założonej 24.09.1955 pod nr 385/55 przez PD ds BP/KPMO w Szubinie w celu operacyjnej kontroli założycielki organizacji "Powrót" po zwolnieniu jej z więzienia. Do agenturalnej obserwacji wykorzystano m.in. informatora pseud. ,,Róża". W ramach sprawy poza ww. kontroli operacyjnej poddano także pozostałych członków organizacji ,,Powrót", w tym Ludwika Brzykcego. W dokumentach znajduje się ankieta personalna Ludwika Brzykcego. Akta złożono do archiwum 31.12.1960 pod sygn. 2186/II. IPN By 044/562 (2186/II).
Ludwik Brzykcy był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnej Obserwacji krypt. "Niedobici" prowadzonej od 14.11.1960 do 28.02.1964 przez KP MO w Szubinie pod nr 49/60 ( w dn. 24.09.1962 przerejestrowana na nowy nr 470) dotycząca członków organizacji "Powrót". Materiały złożono do archiwum pod sygn. 2837/II. Materiałów o sygn. 2837/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Charakterystyka Nr 46 dot. organizacji młodzieżowej pod nazwą "Powrót". Materiały opracowane od 24.02.1975 do 20.05.1975 przez Wydz. "C" KW MO w Bydgoszczy. Omawiana organizacja powstała 03.12.1949 celem walki z systemem komunistycznym poprzez przygotowywanie i publikowanie antyrządowych druków, pozyskiwanie broni palnej, napady na funkcjonariuszy MO, UB i WP oraz prowadzenie sabotażu i dywersji. Ogółem członkowie organizacji "Powrót" do połowy stycznia 1950 pięciokrotnie przeprowadzili kolportaż antyrządowych ulotek oraz zniszczyli flagi i portrety przywódców międzynarodowego ruchu robotniczego. Od 14 do 17.01.1950 większość członków organizacji, poza jedną osobą, zostało zatrzymanych (14.01.1950 aresztowano Ludwika Brzykcego). 21.03.1950 został skazany przez WSR w Bydgoszczy na karę 7 lat więzienia. IPN BU 0176/89 (49/0), IPN By 09/46 (49/0).
Teczka personalna i pracy Informatora/ Tajnego Współpracownika (TW) pseud. "Róża" nr rej. 1813. Materiały prowadzone przez PU ds. BP/KP MO w Szubinie od 01.11.1955 do 28.08.1981. Zwerbowana przez UB do inwigilowania byłych członków organizacji "Powrót" w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej krypt. "Niedobici". 16.02.1965 wyeliminowana z czynnej sieci TW. W doniesieniach agenturalnych od TW ps. "Róża” znajdują się informacje dot. miejsca pracy Ludwika Brzykcego, kontaktów z byłymi członkami organizacji ,"Powrót” oraz jego poglądów na temat bieżącej sytuacji politycznej kraju. IPN By 0085/190 t. 2-3 (29002/I), IPN By 00105/251 (29002/1) mikrofilm.
.