Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Mieczysława
Nazwisko: Stanek
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 01-01-1947
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego (Nr rep. 22/85) prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Lublin w okresie 8.08.1985 - 29.09.1986, dotyczącego kolportowania drogą pocztową na terenie Lublina nielegalnych wydawnictw. Anna Stanek występuje w materiałach, m.in. w protokołach przesłuchań świadków w kontekście "Wakacji z Bogiem", których była współorganizatorką. Akta o sygn. IPN Lu 0218/100 t. 1 (15021/III).
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego KW MO/WUSW Lublin zawierające wykaz dowodów rzeczowych z lat 1983-1987. W wykazie dowodów rzeczowych nr 38 znalezionych podczas przeszukiwania mieszkania Anny Stanek w dniu 9.10.1985 o godz. 16.45 odnotowano m.in.: torbę papierową po cukrze zawierającą napis "Solidarność Nauczycielska", broszurę Stanisława Barańczaka "Ja wiem, że to niesłuszne", broszurę Lecha Dymarskiego "Notatki z lektur", wyd. Niezależna Oficyna Wydawnicza, kalendarzyk na 1984 z napisem "Lech Wałęsa - Nobel 1982". Akta o sygn. IPN Lu 0192/33 t. 29 (194/31 b).
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego WUSW Lublin zawierające ewidencję zatrzymań prowadzoną w latach 1984-1990. W dokumentach widnieje informacja, że Anna Stanek została zatrzymana w dniu 23.06.1986. Akta o sygn. IPN Lu 0192/32 (194/35).
Książka wydarzeń Wydziału Śledczego KW MO/WUSW Lublin z lat 1982-1990. W dokumentach znajduje się informacja, że w dniu 24.06.1986 o godz. 8.00 dokonano przeszukania pomieszczeń należących do Anny Stanek. Akta o sygn. IPN Lu 0192/29 (194/32).
Informacje sytuacyjne Szefa WUSW Lublin prowadzone w okresie od 22.05.1987 do 31.07.1987. W aktach znajduje się informacja, że "od maja [1987] Komisja Socjalna RKK wzorem lat ubiegłych podjęła działania zmierzające do zorganizowania w okresie wakacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach tzw. Wakacji z Bogiem. Uczestnikami tych kolonii wg. założeń ww. struktur winny być dzieci, których rodzice zaangażowani są w działalność prosolidarnościową bądź działalność taką wspierają. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że w br. zorganizowane zostaną 4 turnusy, na których przebywać będzie po ok. 400 osób". Wśród osób realizujących to przedsięwzięcie wymieniona została Anna Stanek. Akta o sygn. IPN Lu 0113/5 (159/5).
Rejestr rozmów ostrzegawczych Wydziału Śledczego KW MO Lublin z lat 1982-1983, wykaz osób skazanych przez sądy i kolegia ds. wykroczeń z lat 1982-1988. Anna Stanek figuruje w wykazie osób, z którymi przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze. W dniu 26.09.1986 w Prokuraturze Rejonowej dla m. Lublina przeprowadzono z Anną Stanek rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą w związku z udziałem w organizowaniu Akcji letniej - "Wakacje z Bogiem" w ramach działalności nielegalnych struktur b. NSZZ "Solidarność". Akta o sygn. IPN Lu 0276/196 (265/196) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Informacje osobowe Zastępcy Szefa WUSW ds. SB w Lublinie z 1986 roku. W dokumentach znajduje się informacja z 3.10.1986 (zarejestrowana dnia 23.10.1986 pod nr 35256) dotycząca "osób prowadzących nielegalną działalność w środowiskach woj. lubelskiego", która zawiera wykaz osób w poszczególnych zakładach pracy oraz placówkach szkolnych i naukowych. Wśród instytucji, w których była prowadzona działalność konspiracyjna wymieniony został Zespół Szkół Przemysłu, w którym pracowała Anna Stanek. "Wymieniona zaangażowana była w nielegalną działalność Komisji Socjalnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" polegającej na organizowaniu wakacji dla dzieci b. członków "Solidarności" pod hasłem "Wakacje z Bogiem". Akta o sygn. IPN Lu 0112/2 (141/2).
Wykazy kart ewidencyjnych sporządzonych w latach 1986-1989 przez Wydział "C" WUSW w Lublinie dla Wydziału III Biura "C" MSW. W wykazie osób (z dnia 16.10.1986), z którymi przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze widnieje nazwisko Anny Stanek. Akta o sygn. IPN Lu 0276/113.
.