Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund
Nazwisko: Polewczyński
Miejsce urodzenia: Kcynia
Data urodzenia: 17-09-1929
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego od 17.01.1950 do 25.02.1950 przez Wydz. Śledczy WUBP w Bydgoszczy. Sprawa dotyczyła członków niepodległościowej organizacji młodzieżowej pod nazwą "Powrót", działającej w Kcyni w latach 1949-1950, której celem była walka z systemem komunistycznym. Edmund Polewczyński został zatrzymany 15.01.1950 na mocy postanowienia Szefa PUBP w Kcyni. Tego samego dnia dokonano przeszukania miejsca zamieszkania ww. W czasie prowadzenia śledztwa wielokrotnie przesłuchiwany. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy (Pr.II 20/50) z 20.01.1950 tymczasowo aresztowany. W toku śledztwa ustalono, że należał do organizacji i brał udział w jej spotkaniach od 14.12.1949 do dnia zatrzymania. IPN By 070/104 t. 1-3 (104/III).
Akta nadzoru prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Bydgoszczy (Pr.II-20/50) w okresie od 21.03.1950 do 01.05.1954 w sprawie członków organizacji "Powrót" z Kcyni. Edmund Polewczyński postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy (Pr.II-20/50) z 20.01.1950 został tymczasowo aresztowany za to, że był członkiem organizacji i brał udział w jej spotkaniach. Został osadzony w więzieniu w Bydgoszczy. Akta sprawy zostały wyłączone pod nowy numer Pr.II-75/20. 28.02.1950 WUBP w Bydgoszczy sporządził akt oskarżenia, który 07.03.1950 został zatwierdzony przez Prokuraturę (Pr.II-75/50) i przesłany do sądu. IPN By 141/101.
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy (Sr. 86/50) dotyczącej członków nielegalnej organizacji młodzieżowej pod nazwą "Powrót" działającej w Kcyni w latach 1949-1950. Wyrokiem sądu z 22.03.1950 Edmund Polewczyński został uznany winnym zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów tj. przynależność do organizacji i udziału w jej spotkaniach. Skazany na karę 6 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat. W dniu 20.10.1950 Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie oddalił skargę rewizyjną i utrzymał wyrok sądu I Instancji w mocy. Orzeczoną karę odbywał kolejno w więzieniach w Koronowie, OPW w Jelczu. Postanowieniem WSR w Bydgoszczy (Sr.86/50) z 30.06.1953 na mocy amnestii ww. złagodzono karę pozbawienia wolności do 4 lat. Został zwolniony z OPW w Jelczu 07.11.1953. IPN By 66/2039.
Akta sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. "Olga" założonej 24.09.1955 pod nr 385/55 przez PD ds BP/KPMO w Szubinie w celu operacyjnej kontroli założycielki organizacji "Powrót" po zwolnieniu jej z więzienia. Do agenturalnej obserwacji wykorzystano m.in. informatora pseud. "Róża". W ramach sprawy kontroli operacyjnej poddano także pozostałych członków organizacji "Powrót", w tym Edmunda Polewczyńskiego. Akta sprawy złożono do archiwum 31.12.1960 pod sygn. 2186/II. IPN By 044/562 (2186/II).
Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnej Obserwacji krypt. "Niedobici" prowadzonej od 14.11.1960 do 28.02.1964 przez KP MO w Szubinie pod nr 49/60 (w dn. 24.09.1962 przerejestrowana na nowy nr 470) dotycząca członków organizacji "Powrót". Materiały złożono do archiwum pod sygn. 2837/II. Materiałów o sygn. 2837/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Charakterystyka Nr 46/0 dot. organizacji młodzieżowej pod nazwą "Powrót". Materiały opracowane od 24.02.1975 do 20.05.1975 przez Wydz. ,,C" KW MO w Bydgoszczy. Omawiana organizacja powstała 03.12.1949 celem walki z systemem komunistycznym poprzez przygotowywanie i publikowanie antyrządowych druków, pozyskiwanie broni palnej, napady na funkcjonariuszy MO, UB i WP oraz prowadzenie sabotażu i dywersji. Ogółem członkowie organizacji "Powrót" do połowy stycznia 1950 pięciokrotnie przeprowadzili kolportaż antyrządowych ulotek oraz zniszczyli flagi i portrety przywódców międzynarodowego ruchu robotniczego. Od 14 do 17.01.1950 większość członków organizacji, poza jedną osobą, zostało zatrzymanych, m.in. 15.01.1950 aresztowano Edmunda Polewczyńskiego. 22.03.1950 został skazany przez WSR w Bydgoszczy na karę 6 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat. IPN By 09/46 (46/0), IPN BU 0176/89 (46/0).
Teczka personalna i pracy Informatora/ Tajnego Współpracownika (TW) pseud. "Róża" nr rej. 1813. Materiały prowadzone przez PU ds. BP/KP MO w Szubinie od 01.11.1955 do 28.08.1981. Zwerbowana przez UB do inwigilowania byłych członków organizacji "Powrót" w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. "Niedobici". 16.02.1965 wyeliminowana z czynnej sieci TW. W doniesieniach agenturalnych od TW ps. "Róża" znajdują się informacje dot. Edmunda Polewczyńskiego, jego kontaktów z byłymi członkami organizacji "Powrót" oraz jego poglądów na temat bieżącej sytuacji politycznej kraju. IPN By 0085/190 t. 2-3 (29002/I), IPN By 00105/251(29002/1) mikrofilm.
.