Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Wacław
Nazwisko: Bal
Miejsce urodzenia: Wola Rakowa
Data urodzenia: 15-01-1925
Imię ojca: Jan
Imię matki: Agnieszka
Dodatkowe informacje:

Członek PPR od 1945. Członek PZPR od 15.12.1948. Słuchacz Centralnej Szkoły PZPR im. Marchlewskiego w Łodzi 16.09.1951-31.08.1952. Słuchacz Szkoły Partyjnej w Falentach 01.09.1959-31.03.1960. Słuchacz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR w Łodzi 10.1962-07.1965. I Sekretarz POP PZPR w Woli Rakowej - brak bliższych danych. Zajmował stanowiska: Instruktor szkolenia partyjnego KP w 01.1951; Instruktor Wydział Propagandy KP w 02.1951 [Źródło: AP Łódź, KP PZPR Łódź, protokoły posiedzeń Egzekutywy KP, 1070/23, k. 26, 59, 81, 99]. Przed 15.09.1951 Kierownik Wydziału Rolnego KP PZPR w Łodzi - brak bliższych danych [Źródło: AP Łódź, KW PZPR, teczka osobowa, 1063/2846, k. 1-2 (karta osobowa)].
Bibliografia: AP Łódź, KW PZPR, teczka osobowa, 1063/2846; protokoły posiedzeń Egzekutywy KW w Łodzi (1965 r.), 1063/174, k. 125; KP PZPR Łódź, protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1950-1953, 1070/1, k. 8, 50-51; protokoły posiedzeń Egzekutywy KP (1948-1951), 1070/20-24; KP PZPR Łowicz, protokoły posiedzeń Egzekutywy KP (1953-1956), 1069/38-48; protokoły Plenum KP PZPR w Łowiczu (1948-1953), 1069/8, k. 191, 197; PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich i województwa łódzkiego. Delegaci na Zjazdy i Kongresy krajowe. Członkowie centralnych władz partyjnych z Łodzi i województwa łódzkiego 1945-1975, opr. G. Adamczewska, J. Dobrowolski, E. Chabot, A. Wojnarowska-Szczęsna, Łódź 1985, s. 133, 135, 137, 161-162, 174-176.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Gminny Brójce PPR 1948 AP Łódź, KW PZPR, teczka osobowa, 1063/2846, k.1(karta osobowa)
Członek Komitet Gminny Brójce PZPR 1948 1951 AP Łódź, KW PZPR, teczka osobowa, 1063/2846, k.1(karta osobowa)
Instruktor Komitet Powiatowy Łódź PZPR 20-04-1950 AP Łódź, KW PZPR, teczka osobowa, 1063/2846, k. 27(wyciąg z akt osobowych); Tamże, 1063/2846, k. 1-2(karta osobowa); Tamże, KP PZPR Łódź, protokoły posiedzeń Egzekutywy KP (1948-1951), 1070/20-24
Członek Komitet Powiatowy Łódź PZPR 04-06-1950 AP Łódź, KP PZPR Łódź, protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1950-1953, 1070/1, k. 8, 50-51
P.O. I Sekretarza Komitet Powiatowy Łowicz PZPR 11-06-1953 15-09-1953 AP Łódź, KW PZPR, teczka osobowa, 1063/2846, k. 1-2(karta osobowa); Tamże, 1063/2846, k. 27(wyciąg z akt osobowych); Tamże, KP PZPR Łowicz, 1069/8, k. 191,197; 1069/38-48; PPR, PPS, PZPR. Władze in stancji łódzkich...1945-1975, s. 174.
I Sekretarz Komitet Powiatowy Łowicz PZPR 16-09-1953 31-08-1956 AP Łódź, KP PZPR Łowicz, protokoły Plenum KP PZPR w Łowiczu (1948-1953), 1069/8, k. 191, 197; Tamże, KW PZPR Łódź, 1063/2846 k. 27
Członek Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 10-1954 PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich... 1945- 1975, s. 133-137
Instruktor Wydział Rolny Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 09-1956 07-1957 AP Łódź, KW PZPR, teczka osobowa, 1063/2846, k. 1-2(karta osobowa)
I Sekretarz Komitet Powiatowy Rawa Mazowiecka PZPR 07-1957 09-1959 AP Łódź, KW PZPR, teczka osobowa, 1063/2846, k. 1-2(karta osobowa)
Instruktor INSPEKTORAT KADR Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 09-1959 12-1960 AP Łódź, KW PZPR, teczka osobowa, 1063/2846, k. 1-2(karta osobowa)
I Sekretarz Komitet Powiatowy Łowicz PZPR 01-1961 1962 AP Łódź, KW PZPR, teczka osobowa, 1063/2846, k. 27(wyciąg z akt osobowych); Tamże, 1063/2846, k. 1-2(karta osobowa); PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich... 1945- 1975, s. 174.
Sekretarz Ds. Rolnych Komitet Powiatowy Łódź PZPR 20-08-1965 10-1970 AP Łódź, KW PZPR, teczka osobowa, 1063/2846, k. 1-2(karta osobowa); Tamże, KW PZPR, protokoły posiedzeń Egzekutywy KW PZPR w Łodzi z 1965 r., 1063/174, k. 125
I Sekretarz Komitet Powiatowy Poddębice PZPR 01-11-1970 31-12-1973 AP Łódź, KW PZPR, teczka osobowa, 1063/2846, k. 1-2(karta osobowa)
Zastępca Członka Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 03-1971 23-03-1973 PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich... 1945- 1975, s. 161
Członek Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 23-03-1973 PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich... 1945- 1975, s. 162
Starszy Instruktor Referat ds. Działaczy Ruchu Robotniczego Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 01-01-1974 AP Łódź, KW PZPR, teczka osobowa, 1063/2846, k. 1-2(karta osobowa), 27
.