Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Niewiarowski
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 03-02-1967
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa Wydz. Śledczego KWMO w Gorzowie Wielkopolskim (nr sprawy RSD 24/82) prowadzonego w okresie 08.11.1982-10.11.1982. Piotr Niewiarowski został tymczasowo zatrzymany w dniu 08.11.1982 w Izbie Dziecka KWMO w Gorzowie Wlkp., a następnie w Schronisku dla Nieletnich w Głogowie. W dniu 28.12.1982 Sąd Rejonowy-Wydział Rodzinny i Nieletnich w Gorzowie Wlkp. orzekł wobec Piotra Niewiarowskiego umieszczenie w Zakładzie Poprawczym z zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat i zastosował dozór kuratora sądowego. Piotr Niewiarowski został uznany winnym tego, że "od września do listopada 1982 działając czynem ciągłym brał udział w nielegalnym związku o nazwie >Młodzieżowy Ruch Oporu<, a nadto w ramach działalności tego związku brał udział w rozpowszechnianiu i przechowywaniu ulotek o treści antypaństwowej (...)". IPN Sz 03/33 (96/III).
Akta śledztwa Wydz. Śledczego KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim o nr rej. RSD 5/83 prowadzonego w okresie 19.03.1983-01.07.1985. Piotr Niewiarowski występuje w dokumencie z dnia 04.09.1985, jako podejrzany o to, że "działając wspólnie w okresie od września 1982 do 18.03.1983 w Gorzowie Wlkp., brał udział w związku o nazwie >Młodzieżowy Ruch Oporu< oraz w rozpowszechnianiu ulotek i malowaniu na murach napisów o treści >Solidarność Walczy<". IPN Sz 03/39 (103/III).
Piotr Niewiarowski występuje w materiałach ewidencyjnych KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim pod poz. 126 jako osoba, wobec której zastosowano zastrzeżenie wyjazdu z PRL w okresie 10.11.1982-10.11.1984. IPN Sz 05/8 t. 37.
Piotr Niewiarowski w dniu 09.12.1982 został zarejestrowany pod nr Go 5739 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) "Iskra" nr rej. Go 5614, następnie przekwalifikowanej na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o tym samym kryptonimie. Sprawa prowadzona była przez Wydz. III KWMO/WUSW w Gorzowie Wlkp. w okresie od 05.11.1982 do 1990. Piotr Niewiarowski rozpracowywany był jako osoba prowadząca działalność "w nielegalnym związku >Młodzieżowy Ruch Oporu<". Prawdopodobnie od 19.02.1987 rozpracowywanie kontynuowano w ramach SOR "Dezerterzy" nr rej. Go 8605, nr rej. figuranta pozostał bez zmian. Piotr Niewiarowski wyrejestrowany został ze sprawy 28.11.1987. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.