Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta
Nazwisko: Jechna
Nazwisko rodowe: Rynasiewicz
Miejsce urodzenia: Grodzisko Dolne
Data urodzenia: 26-09-1957
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Meldunki operacyjne z pracy Wydz. III KWMO w Szczecinie opracowane w okresie 1977-1978. W meldunku z 2.05.1978 zawarto informacje dotyczące faktu zagrożenia, którym była działalność Elżbiety Jechny (wówczas Rynasiewicz), studentki Akademii Rolniczej w Szczecinie, czyniącej starania na rzecz powołania Studenckiego Komitetu Solidarności. W swoich działaniach wspierana była przez działaczy szczecińskiej "grupy antysocjalistycznej". Brała udział w zebraniu, zorganizowanym 18.03.1978 w celu utworzenia SKS-u. Na zebraniu sporządzono oświadczenie przesłane do rektorów uczelni wyższych. Pomimo rozmowy ostrzegawczej przeprowadzonej z wymienioną 27.04.1978, nie zaprzestała ona działalności, w związku z czym objęto ją rozpracowaniem w ramach SOS "Ryta". IPN Sz 0012/17 t. 4 (140/IV).
Elżbieta Jechna była rozpracowywana przez Wydz. III KWMO w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Ryta" (nr rej. Sz 16639), jako osoba aktywnie zaangażowana w działalność antysocjalistyczną na terenie szczecińskich uczelni. Brała udział w zebraniu mającym na celu powołanie szczecińskiego SKS-u. Była także sygnatariuszką protesty ROPCiO dotyczącego działań MO i współtworzyła oświadczenie, traktujące o represjach wobec członków. W toku sprawy stwierdzono także, że podjęła akcje kolportażu "Deklaracji SKS-u" w domach studenckich. Materiał 12379/II zostały zniszczone protokołem brakowania akt 2/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Wasale” (rej. Wa 50269) prowadzona przez Wydział III Departamentu III MSW w celu koordynowania działań SB dotyczących działalności Studenckich Komitetów Solidarności na terenie kraju. W materiałach Elżbieta Jechna występuje jako działacz szczecińskiej opozycji, znajduje się w nich pismo KWMO w Szczecinie do MSW dotyczące przesłania do centrali zdjęć 11 osób, w tym Elżbiety Jechny (wówczas Rynasiewicz). IPN BU 0222/701 t. 3 (54100/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Klika” (rej. Wa 22201),założona przez Wydz. III KSMO w Warszawie dotycząca powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. W materiałach zachował się meldunek przesłany przez KWMO w Szczecinie do służbowego wykorzystania przez SUSW z 16.08.1978, w którym stwierdzono, że Elżbieta Rynasiewicz kontaktowała się z jednym z działaczy podziemia antykomunistycznego (członek warszawskiego SKS) i udzieliła mu pomocy w czasie jego pobytu w Szczecinie. IPN BU 0247/455 t. 3 (6690/II).
Materiały stanowią zdjęcia operacyjne przedstawiające działaczy Studenckiego Komitetu Solidarności w Szczecinie. Na jednej z fotografii znajduje się Elżbieta Jechna. IPN BU 01232/192 (V Ds. 163/91).
Materiały stanowią kartotekę działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności ośrodków na terenie Polski. Elżbieta Rynasiewicz występuje w spisie pod poz. 265 i 273, jako działaczka z terenu Szczecina. Ponadto w materiałach znajduje się karta dotycząca ww. z której wynika, że była współorganizatorem szczecińskiego SKS-u, uczestniczyła w nielegalnych zebraniach i kolportowała nielegalne wydawnictwa. IPN BU 01232/205 (V Ds. 163/91).
.