Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Jakub
Nazwisko: Wiatrowski
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 25-07-1955
Imię ojca: Michał
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mirosław Wiatrowski został zarejestrowany 22.02.1982 pod numerem 8951 przez Wydział III KW MO w Kaliszu, w kategorii: Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Bogdan”. Działacz NSZZ "Solidarność" Region Wielkopolska Południowa i NSZZ RI "Solidarność" w Kaliszu. Był podejrzany o kolportaż ulotek o treści „antypaństwowej”. Planowano wszcząć postępowanie przygotowawcze, od którego odstąpiono na mocy amnestii. Sprawę zakończono 05.08.1986, zdjęto z ewidencji 07.08.1986, a materiały złożono w Wydziale „C” WUSW Kalisz pod sygn. arch. 1611/II. Zniszczono za protokołem brakowania nr 12. Materiały o sygn. 1611/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarejestrowany 28.04.1988 pod numerem rej. 14978 w kategorii zabezpieczenie operacyjne ("zab. op.") przez Wydział VI WUSW w Kaliszu. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia, jak również brak informacji o materiałach sprawy. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne. M. Wiatrowski występuje w materiałach administracyjnych zawierających szyfrogramy i informacje zastępcy szefa WUSW ds. SB w Kaliszu oraz jednostek operacyjnych SB WUSW w Kaliszu i RUSW z terenu woj. kaliskiego z okresu 23.03.1989-15.08.1989. W informacji Wydziału VI WUSW Kalisz datowanej 28.03.1989 jest wymieniony jako aktywista NSZZ RI „Solidarność”, propagujący wśród rolników Szczytnik i Opatówka potrzebę manifestowania sprzeciwu wobec władzy poprzez odmowę przyjmowania nakazów podatkowych. IPN Ld 0044/19 t. 20 (124/20).
.