Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Radziukiewicz
Miejsce urodzenia: Rychlik
Data urodzenia: 07-04-1952
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Meldunki operacyjne Wydziału III KW MO w Gorzowie Wlkp. z lat 1974-1983. W dokumentacji znajdują się meldunki informujące o założeniu Sprawy Operacyjnego Sprawdzenie o krypt. „Aktywista”, dotyczącej Stanisława Radzikukiewicza pracownika Gorzowskich Zakładów Mechanizacji Budownictwa „Zręb” w Gorzowie Wlkp. Stanisław Radzikukiewicz został objęty kontrolą operacyjną w związku z utrzymywaniem kontaktów konspiracyjnych z Tadeuszem Hrobaczem oraz wobec wybitnie kontestującej postawy wobec ówczesnej sytuacji polityczno-społecznej. W związku z wpływem, jaki pan Radziukiewicz wywierał na pracowników zakładu, SB wszczęła działania zamierzające do jego zwolnienia. We wrześniu 1980 zaangażował się w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” na terenie zakładu pracy. IPN Sz 0159/7 (9/XXI).
Stanisław Radziukiewicz 29.01.1980 został zarejestrowany pod nr Go 3365 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Amator” nr rejestr. Go 3358 przez Wydział III „A” KW MO w Gorzowie Wlkp. Sprawa prowadzona była w okresie 22.01.1980-12.11.1984. Stanisław Rdziukiewicz był inwigilowany jako były członek NSZZ „Solidarność”, zastępca przewodniczącego Zakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”. W trackie stanu wojennego w godzinach pracy wysłuchiwał audycji RWE i rozpowszechniał zasłyszane tam informacje wśród załogi, jak również organizował akcje protestacyjne na terenie zakładu pracy. Rozpracowanie zakończono z powodu emigracji Stanisława Radziukiewicza do Szwecji. Materiały o sygn. 655/II zniszczono protokołem brakowania akt 11/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Stanisława Radziukiewicza. Przyjęty do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. w dniu 13.12.1981, następnie od dnia 07.01.1982 osadzony w Zakładzie Karnym w Głogowie. Internowany na podstawie decyzji nr 23/81 z dnia 12.12.1981 pod zarzutem „stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego przez to, że wywoływał oraz eskalował stany napięcia i niepokoju społecznego”. Zwolniony na podstawie decyzji o uchyleniu internowania z dnia 13.07.1982. IPN Wr 30/219 (208/82).
Wykaz osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. oraz wykaz osób zwolnionych. Stanisław Radziukiewicz figuruje pod pozycją nr 49, w Wykazie osób zatrzymanych dnia 13.12.1981 i osadzonych w ZK w Gorzowie Wlkp. IPN Sz 53/3.
Darowizna osoby prywatnej. Alfabetyczny wykaz osób internowanych w okresie stanu wojennego. Stanisław Radziukiewicz figuruje pod pozycją nr 6845. Okres internowania wskazany w materiałach: 13.12.1981-13.07.1982. IPN Po 161/1.
.