Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Władysław
Nazwisko: Ormiński
Miejsce urodzenia: Włocławek
Data urodzenia: 06-01-1950
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 08.01.1981 zarejestrowany pod nr. 26045 przez Wydz. III "A" KW MO w Opolu w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Hutnik" (nr rej. 25695), dot. strajku w Hucie "Małapanew" w Ozimku. Krzysztof Ormiński występuje jako Przewodniczący Komitetu Strajkowego, a następnie Zakładowego Komitetu Porozumiewawczego. Prowadzenie sprawy zakończono 25.02.1981. IPN Wr 065/688 j. 1-2 (11580/2) mikrofilm.
Akta internowanego Krzysztofa Ormińskiego, umieszczonego 13.12.1981 w Areszcie Śledczym w Opolu na podstawie Decyzji Nr 17/81 o internowaniu, zwolnionego 08.01.1982 na mocy Decyzji Nr 26/82 o uchyleniu internowania. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "występuje przeciwko podstawowym interesom gospodarczym i politycznym PRL". IPN Wr 721/16.
Dokumentacja różna dot. członków nielegalnych organizacji, osób internowanych. W aktach zachowały się materiały dot. internowania Krzysztofa Ormińskiego, o które wnioskował Wydz. V KW MO w Opolu. IPN Wr 012/3196 t. 7, 14, 17 (2499/III).
Dnia 27.03.1982 zarejestrowany pod nr. 27404 przez Wydz. V KW MO w Opolu i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Elektryk" jako były Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" przy Hucie "Małapanew" w Ozimku, utrzymujący kontakty z "byłymi członkami i aktywnymi działaczami >Solidarności<". Dnia 29.07.1985 przerejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Kontakt", do której włączono KE "Elektryk". IPN Wr 065/1142 j. 1 (12240/2) mikrofilm.
Dnia 29.07.1985 zarejestrowany pod nr. 27404 i rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Kontakt" (nr rej. 30659), założonej przez Wydz. V WUSW w Opolu w związku z kolportażem na terenie Huty "Małapanew" w Ozimku ulotek oraz serwisu informacyjnego RKS NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk pt. "Z dnia na dzień". W trakcie prowadzonej sprawy ustalono, że na terenie huty działała grupa opozycyjna, której "głównym przywódcą" był Krzysztof Ormiński. Prowadzenie sprawy zakończono 24.06.1986 w związku z "zaprzestaniem wrogiej działalności przez byłych działaczy >Solidarności<" w Hucie "Małapanew". IPN Wr 065/1142 j. 2-7 (12240/2) mikrofilm.
Dnia 09.12.1986 zarejestrowany pod nr. 32650 i rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Mściciel" (o tym samym nr. rejestracyjnym), założonej przez Wydz. V WUSW w Opolu w związku z uzyskaną informacją operacyjną, iż Krzysztof Ormiński "wraz z innymi działaczami związków zawodowych napisał pismo, w którym solidaryzuje się z założycielami Tymczasowej Rady Regionalnej Śląska Opolskiego w kwestii jawnej walki o niezależność robotniczą". Prowadzenie sprawy zakończono przeprowadzeniem rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej w kwietniu 1987. IPN Wr 065/1142 j. 8 (12240/2) mikrofilm.
Dnia 10.05.1988 zarejestrowany pod nr. 34108 i rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Model" (o tym samym nr. rejestracyjnym) założonej przez Wydz. V WUSW we Wrocławiu ze względu na "wrogą działalność w środowisku". Prowadzenie sprawy zakończono 03.05.1989 w związku z rejestracją NSZZ "Solidarność". Materiały złożono w archiwum pod nr. 12240/II. Akta SOR "Model" nie zostały zmikrofilmowane i brak ich na mikrofilmie o sygn. IPN Wr 065/1142 (12240/2). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały Wydziału Śledczego WUSW w Opolu dot. reaktywowania struktur NSZZ "Solidarność". W aktach informacje o powołaniu-reaktywowaniu Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" w Hucie "Małapanew" w Ozimku. Jednym z podpisujących komunikat w tej sprawie był Krzysztof Ormiński, z którym w dniu 26.10.1988 przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. IPN Wr 08/336 (36/2).
.