Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Michał
Nazwisko: Żarczyński
Miejsce urodzenia: Opole
Data urodzenia: 29-09-1949
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumentacja różna KWMO w Opolu dot. członków nielegalnych organizacji, osób internowanych. W aktach zachowały się materiały dot. internowania Henryka Żarczyńskiego. O izolowanie ww. wniósł Wydz. III KW MO w Opolu, podając, iż Henryk Żarczyński jest "zaangażowanym aktywistą NSZZ >Solidarność<. Wrogo ustosunkowany do partii i ustroju socjalistycznego". IPN Wr 012/3196 t. 10, 14, 17 (2499/III).
Akta internowanego Henryka Żarczyńskiego, umieszczonego 13.12.1981 w Areszcie Śledczym w Opolu na podstawie Decyzji Nr 78/81 o internowaniu, zwolnionego 05.01.1982 na mocy Decyzji Nr 23/82 o uchyleniu internowania. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "prowadził działalność polityczną wymierzoną przeciwko podstawowym zasadom ustroju socjalistycznego PRL". IPN Wr 721/30.
Dnia 06.03.1981 zarejestrowany pod nr. 26353 przez Wydz. III KW MO w Opolu w kategorii OZ (Osoba Zabezpieczona). Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Dnia 05.06.1982 rejestrację przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny o krypt. "Korektor". Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dnia 05.06.1982 zarejestrowany pod nr. 26353 przez Wydz. III KW MO w Opolu i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Korektor" jako "osoba zwolniona z internowania". Prowadzenie KE zakończono 30.04.1984, ponieważ po zwolnieniu z internowania nie stwierdzono prowadzenia przez Henryka Żarczyńskiego "jakiejkolwiek nielegalnej działalności". IPN Wr 065/874 (11833/2) mikrofilm.
.