Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Franciszek
Nazwisko: Zbaniuszek
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 27-07-1943
Imię ojca: Józef
Imię matki: Łucja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumentacja różna dot. członków nielegalnych organizacji i osób internowanych. W aktach zachowały się materiały dot. internowania Jerzego Zbaniuszka, m.in. raport o zatrzymaniu z 26.08.1982 w związku z podejrzeniem o kolportowanie ulotek o treści wrogiej na terenie Fabryki Armatur w Głuchołazach", wniosek Wydz. V KW MO w Opolu o internowanie ww., Decyzja Nr 73/82 o internowaniu z 27.08.1982, Decyzja Nr 136/82 o uchyleniu internowania. W uzasadnieniu internowania podano, iż Jerzy Zbaniuszek "w okresie od kwietnia 1982 r. do 25 sierpnia 1982 r. na terenie gm. Głuchołazy nawiązywał kontakty z osobami prowadzącymi działalność przestępczą określoną dekretem z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Takie zachowanie stwarza uzasadnione podejrzenie podjęcia i kontynuowania działalności przestępczej". IPN Wr 012/3196 t. 10, 11, 14 (2499/III).
Akta internowanego Jerzego Zbaniuszka, umieszczonego 28.08.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie, zwolnionego 16.10.1982. IPN Wr 30/607.
Jerzy Zbaniuszek 17.09.1982 został zarejestrowany pod nr. 27902 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Drukarz" (nr rej. 26887), prowadzonej przez Wydz. V KW MO w Opolu. Sprawa dot. "kontynuowania działalności w NSZZ >Solidarność< w Głuchołazach, produkowania i rozpowszechniania ulotek mogących wywołać niepokój publiczny". J. Zbaniuszek występuje w materiałach jako jedna z osób podejrzanych o kolportaż. Prowadzenie sprawy zakończono 15.04.1983. IPN Wr 065/794 j. 1-2 (11720/2) mikrofilm.
Dnia 20.08.1983 zarejestrowany pod nr. 28934 przez Gr.V RUSW w Prudniku i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Kleryk" jako "aktywny działacz >Solidarności<", który "wiele razy wypowiadał się wrogo przeciwko ustrojowi oraz władzom państwowym". Prowadzenie sprawy zakończono przerejestrowaniem ww. do SOR "Kasa". IPN Wr 065/794 j. 4 (11720/2) mikrofilm.
Dnia 02.08.1984 zarejestrowany przez SB RUSW w Prudniku pod nr. 28934 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt "Kasa" (nr rej. 29790), dot. "prowadzenia przez byłych działaczy >S< zam. w Głubczycach wrogich działań politycznych", m.in. zbierania składek i wypłaty świadczeń pieniężnych na terenie Fabryki Armatur w Głuchołazach. Sprawę zamknięto 21.04.1986 po przeprowadzeniu rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych, m.in. z Jerzym Zbaniuszkiem. IPN Wr 065/1144 (12242/2) mikrofilm.
Dnia 05.11.1986 zarejestrowany pod nr. 32563 w ramach Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. "Zawór" (nr rej. 28660) prowadzonej przez Gr. V RUSW w Prudniku, dot. zabezpieczenia operacyjnego Fabryki Armatur w Głuchołazach. Dnia 28.02.1989 wyrejestrowany ze sprawy. Materiały dot. Jerzego Zbaniuszka zostały wyłączone przez jednostkę operacyjną ze sprawy i zniszczone za prot. brak. 95/98 (zapis w dz. rejestracyjnym po b. WUSW w Opolu). W zachowanym mikrofilmie z akt SO "Zawór" ww. nie figuruje. IPN Wr 067/67 (236/4) mikrofilm.
.