Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Jordan
Miejsce urodzenia: Krosienko
Data urodzenia: 12-03-1924
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Anastazja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Piotr Jordan był rozpracowywany w ramach Sprawy Agencyjnego Rozpracowania o krypt. "Nieznani", prowadzonej przez Wydz. III WUBP we Wrocławiu w okresie od 04.12.1952 do 03.03.1955, dotyczącej działalności organizacji niepodległościowej pn. "Organ Walki z Komunizmem" (od czerwca 1953 organizacja występuje pn. "Polska Armia Wyzwoleńcza"). Sprawę przekazano w 1953 roku do Wydz. Śledczego WUBP we Wrocławiu. IPN Wr 024/227 (521/II).
Akta śledztwa (nr 133/53) prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w sprawie Piotra Jordana, ps. "Kleszcz", podejrzanego o "przynależność do kontrrewolucyjnej organizacji". Ww. został zatrzymany 29.10.1953, a 30.10.1953 prokurator wojskowy wydał Postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu (znak sprawy Pr II 285/53). Śledztwo zakończono sporządzeniem w dniu 18.12.1953 przez of. śledczego aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/2590 (12926/III).
Akta śledztwa (nr 133/53) prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w roku 1953 na podstawie sprawy agencyjnego rozpracowania o krypt. "Nieznani", dot. przynależności do "bandy terrorystyczno-rabunkowej", działającej pod nazwą "Organ Walki z Komunizmem". Piotr Jordan występuje we wniosku naczelnika Wydz. III WUBP we Wrocławiu z dnia 26.10.1953 o zezwolenie na areszt, jako zwerbowany do ww. "kontrrewolucyjnej organizacji" pod pseudonimem "Kleszcz", pełniący "funkcję członka placówki Walim". IPN Wr 039/2655 t. 1 (12996/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 30.12.1953 Piotr Jordan został uznany winnym tego, że "od pierwszej połowy lipca 1953 r. daty bliżej nieustalonej, do dnia 29 października 1953 r. na terenie Walimia Dolnego pow. Wałbrzych, usiłował przemocą zmienić ustrój Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przez to, że wstąpił do związku kontrrewolucyjnego pod nazwą >Organ Walki z Komunizmem<, złożył przysięgę organizacyjną i otrzymał pseudonim >Kleszcz<", i skazany na 5 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz przepadek całego mienia. Na poczet orzeczonej kary więzienia zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 29.10.1953. Ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 1 we Wrocławiu, Ośrodku Pracy Więźniów w Jelczu (od 25.02.1954), Więzieniu Nr 1 we Wrocławiu (od 18.03.1954), Więzieniu w Sieradzu (od 22.01.1955), Więzieniu w Strzelcach Op. I (od 13.03.1955), skąd został zwolniony 02.05.1956 na podstawie postanowienia wydanego przez Prokuraturę Wojewódzką we Wrocławiu w związku z ustawą o amnestii z 27.04.1956. IPN Wr 21/5680 (Sr 456/53).
Materiały operacyjne i śledcze dotyczące grupy osób, w tym Piotra Jordana, skazanych za przynależność do organizacji "Organ Walki z Komunizmem", działającej w latach 1951-1953 na terenie woj. wrocławskiego. W aktach m.in. protokoły przesłuchania ww. z 1953 roku, jego karta ewidencyjna z Więzienia Nr 1 we Wrocławiu oraz notatka służbowa z rozmowy przeprowadzonej z Piotrem Jordanem w dniu 22.02.1954, które zostały przesłane do Wydz. III WUBP we Wrocławiu. Sprawę złożono w archiwum w 1955 roku. IPN Wr 024/3615 t. 2 (58671/II).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydział "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1977 dotyczący organizacji niepodległościowej pn. "Organ Walki z Komunizmem", od czerwca 1953 organizacja nosiła nazwę "Polska Armia Wyzwoleńcza" oraz "podporządkowanej jej od 1952 roku reakcyjnej organizacji młodzieżowej bez określonej nazwy, działającej na terenie woj. wrocławskiego w okresie od 1945/1954". Piotr Jordan występuje jako członek organizacji "Organ Walki z Komunizmem". IPN Wr 049/210 (F-213), IPN BU 0179/211 (Charakterystyka 213).
.