Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Orda
Miejsce urodzenia: Sokolniki
Data urodzenia: 02-10-1936
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne PUBP w Jaworze dot. grupy osób, w tym Stanisława Ordy, podejrzanych o przynależność do nielegalnej organizacji młodzieżowej działającej pod nazwą "Chorągiew Swobody” w okresie 10.1951- 03.1952 na terenie powiatu jaworskiego. IPN Wr 024/5246 (82224/II).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Referat Śledczy PUBP w Jaworze w 1952 roku, dotyczącego "przynależności do organizacji p.n. >Chorągiew Swobody< i rozpowszechniania ulotek antypaństwowych" grupy osób, w tym Stanisława Ordy. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/8570 (19839/III).
Akta Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu dot. śledztwa w sprawie przynależności do nielegalnej organizacji grupy osób, w tym Stanisława Ordy. Ww. w dniu 19.06.1952 został oskarżony o to, że "w okresie od stycznia do dnia 21 marca 1952 r. na terenie pow. Jawor czynił przygotowania do obalenia demokratycznego ustroju Państwa Polskiego, przez udział w kilku zebraniach nielegalnej organizacji >Chorągiew Swobody< oraz przez rozpowszechnianie ulotek antypaństwowych". IPN Wr 155/517 (Pr II 188/52).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 03.07.1952 Stanisław Orda został uznany winnym czynów zarzuconych mu w akcie oskarżenia i skazany na karę 2 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres roku oraz przepadek całego mienia. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 20.03.1952. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu z dnia 12.12.1952 zastosowano ustawę o amnestii z 22.11.1952 i orzeczoną karę darowano. Ww. karę pozbawienia wolności odbywał w okresie od 20.03.1952 do 16.12.1952 w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu. Postanowieniem z 12.09.1991 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Stanisława Ordy z 03.07.1952. IPN Wr 21/5065 (Sr 407/52).
Akta operacyjne dot. członków organizacji "Chorągiew Swobody". W aktach znajdują się materiały z lat 1953-1956 złożone w archiwum 11.06.1956 pod sygn. 81163/II, a w 1968 roku włączone do nr. 39091/II, dot. kontroli Stanisława Ordy po zwolnieniu z więzienia. IPN Wr 024/2298 (39091/II).
Opracowania wewnątrzresortowe-faktologie sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w 1978 roku i w Legnicy w 1979roku. Charakterystyka "nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. >Korona Polsce<, przemianowanej na >Rycerze Wolności<, i kolejno >Chorągiew Swobody<, działającej od listopada 1951 r. do marca 1952 r. w Jaworze". Stanisław Orda występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/295 (F-284), IPN Wr 051/413 (284/WR).
.