Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Malicki
Miejsce urodzenia: Tuszów Narodowy
Data urodzenia: 22-02-1915
Imię ojca: Maciej
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone od 18.03.1946 przez PUBP w Mielcu m.in. przeciwko Stanisławowi Malickiemu (w czasie wojny członek oddziału partyzanckiego "Jędrusie" o ps. "Sułtan"). Wymieniony został aresztowany w dniu 19.04.1946 po ujawnieniu posiadania przez niego tekstu piosenki wymierzonej (ośmieszającej) w ówczesnego prezydenta Polski B. Bieruta oraz inne osoby zajmujące czołowe stanowiska w aparacie państwowym i partyjnym. Zwolniono go w dniu 29.07.1946. Ponownie aresztowany pod zarzutem udziału w akcji wymierzonej w komendanta posterunku MO w Gawłuszowicach. Śledztwo względem S. Malickiego umorzono (22.02.1951) z powodu braku dostatecznej ilości dowodów. Według zapisów ewidencyjnych materiały dot. w/w złożono w archiwum pod sygn. 9908 w dniu 08.10.1951, a następnie 22.04.1968 przerejestrowano do sygn. 2506/III. W dokumentach sprawy znajduje się oświadczenie w/w z ujawnienia się przed WUBP w Rzeszowie z dnia 08.03.1947. Z zapisów ewidencyjnych wynika, że w roku 1958 Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Mielcu względem S. Malickiego wszczął sprawę ewidencyjno-obserwacyjną nr 2461/58, którą prowadził do 25.11.1959 (materiały tej sprawy skomasowano do sygn. 9908/III). IPN Rz 050/121 (2506/III).
Akta operacyjne prowadzone na osobę trzecia (kierownik Rejonu Południowego WiN) przez WUBP w Rzeszowie w okresie od 28.10.1946 do 13.12.1956. Stanisław Malicki występuje w materiałach jako osoba udzielająca mu schronienia i pomocy żywnościowej. IPN Rz 042/1488 (4547/II).
Akta prokuratorskie prowadzone w okresie od 22.12.1950 do 26.02.1951 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie względem w/w. Stanisław Malicki został aresztowany w dniu 22.10.1950, a następnie na mocy postanowienia prokuratury z dnia 22.12.1950 tymczasowo aresztowany i osadzony na Zamku w Rzeszowie. Wymieniony był członkiem NSZ (wcześniej należał do AK gdzie pełnił stanowisko magazyniera broni), posiadał nielegalnie broń oraz prowadził działania przeciwko przedstawicielom komunistycznych władz i organów bezpieczeństwa. IPN Rz 108/6103.
Zapisy dot. w/w znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Mielcu za lata 1946-1954. IPN Rz 50/40.
Informacje odnoszące się do Stanisława Malickiego zamieszczone są w Repertorium ogólnym Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona w okresie od 10.03.1946 do 02.11.1946), Repertorium Pr II Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona w okresie od 02.01.1950 do 30.12.1950), Wykazie osób aresztowanych w 1950 roku, Skorowidzu spraw karnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na rok 1946 oraz w Skorowidzu Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na rok 1947. IPN Rz 65/1, IPN Rz 65/9, IPN Rz 65/56, IPN Rz 65/67, IPN Rz 65/75.
Charakterystyka nr 3 dot. członków Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręgu Rzeszów opracowana w latach 1977-1978 przez Wydział "C" KW MO w Rzeszowie. Stanisław Malicki był członkiem WiN na terenie gromady Gawłuszowice w powiecie mieleckim, w jego domu ukrywał się jeden z czołowych działaczy organizacji. W dniu 19.04.1946 został aresztowany przez PUBP w Mielcu, podczas przeprowadzonej rewizji znaleziono u niego granat oraz amunicję. IPN Rz 05/5.
.