Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Malinowski
Miejsce urodzenia: Żurawiczki
Data urodzenia: 02-01-1910
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze wszczęte przez Wydział II WUBP w Rzeszowie w dniu 16.02.1948 przeciwko Józefowi Malinowskiemu, który to jako pracownik poczty na stacji kolejowej miał otwierać i niszczyć korespondencję skierowaną do UB i MO. Wymieniony był też wrogo ustosunkowany do ówczesnego ustroju i krytykował wszelkie decyzje władz, w przeszłości należał do AK, posługiwał się ps. "Szczęśliwy". Wyrażał również przekonanie że w 1948 roku dojdzie do wybuchu III wojny światowej, przestrzegał przed biedą do jakiej doprowadzi spółdzielczość. Podejrzany był również o utrzymywanie bliskich stosunków z ambasadą USA. Materiały sprawy złożono w archiwum w dniu 23.02.1952 do nru 11995, a następnie przerejestrowano do sygn. 2261/III. IPN Rz 046/1200 (2261/III).
Akta prokuratorskie prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w okresie od 07.03.1950 do 13.07.1950 względem w/w oskarżonego m.in. o to, iż od wiosny 1948 do marca 1950 rozpowszechniał na terenie powiatu przeworskiego negatywne informacje dot. państw sprzymierzonych tj. ZSRR i Rumuni oraz przekonywał o bliskim wybuchu nowego konfliktu zbrojnego (III wojna światowa), co miało stanowić przygotowanie do "zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego". IPN Rz 108/5601.
Akta sądowe prowadzone od 02.03.1950 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie w sprawie Józefa Malinowskiego. Wymieniony wyrokiem sądu z dnia 13.07.1950 został skazany na kare 2 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku. IPN Rz 107/1803 (Sr. 368/50).
Informacje dot. w/w zamieszczone są w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Przeworsku za lata 1946-1954 oraz w Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Przeworsku za lata 1946-1955. IPN Rz 50/46, IPN Rz 50/47.
Zapisy odnoszące się do Józefa Malinowskiego zamieszczone są w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (księga prowadzona w okresie od 02.01.1950 do 30.12.1950 ), Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1950 oraz w Wykazie osób aresztowanych w 1950 roku. IPN Rz 65/9, IPN Rz 65/22, IPN Rz 65/56.
Fakt pobytu Józefa Malinowskiego w Centralnym Więzieniu we Wronkach odnotowany został w Skorowidzu Więźniów prowadzonym za lata 1945-1950 oraz w Księdze głównej więźniów karnych CW we Wronkach z lat 1919-1950. Wymieniony do więzienia przybył w dniu 13.07.1950 i odbywał tam zasądzony wyrok do dnia 20.10.1951 (został przetransportowany do Więzienia w Świdnicy). IPN Po 3/62, IPN Po 3/69.
Charakterystyka nr 3 dot. członków Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręgu Rzeszów opracowana w latach 1977-1978 przez Wydział "C" KWMO w Rzeszowie. Józef Malinowski był członkiem WiN na terenie powiatu przeworskiego do roku 1948. Jako pracownik poczty zatrzymywał listy skierowane do MO i PUBP w Przeworsku następnie przekazywał je swojemu przełożonemu w organizacji. IPN Rz 05/5.
.