Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Longin
Nazwisko: Komołowski
Miejsce urodzenia: CZAPLINEK
Data urodzenia: 05-01-1948
Imię ojca: Sergiusz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany dnia 27.04.1983 pod nr. 26153 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) następnie Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Pocztylion” nr rejestr. 25634. Sprawa była prowadzona w okresie od 25.02.1983 do 25.07.1983. Longin Komołowski był inwigilowany jako autor, redaktor, drukarz i kolporter wydawnictwa bezdebitowego pt. „Grot” oraz działacz podziemnych struktur „Solidarności” na terenie Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 14.05.1985 przerejestrowany do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Grot” nr rej. sprawy 26945 prowadzonej w okresie 25.07.1983-23.09.1989. Rozpracowywany jako autor, redaktor, drukarz i kolporter wydawnictwa bezdebitowego pt. „Grot” oraz działacz podziemnych struktur „Solidarności” na terenie Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Ruch” zarejestrowanej pod nr. 27672, prowadzonej przez Wydział V WUSW w Szczecinie w okresie 21.11.1983-16.12.1986. Longin Komołowski występuje w aktach sprawy jako działacz poziemnej „Solidarności” oraz kolporter „nielegalnych wydawnictw”. IPN Sz 0053/168 (16541/2) mikrofilm.
Materiały Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Kocioł” zarejestrowanej pod nr. 29747, prowadzonej przez Wydział V WUSW w Szczecinie w okresie 27.08.1984-15.12.1986. Longin Komołowski występuje w aktach sprawy jako kolporter nielegalnego wydawnictwa pt. „Grot”. IPN Sz 0053/173 (16546/2) mikrofilm.
Materiały Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Pirania” zarejestrowanej pod nr. 28400, prowadzonej przez Wydział V WUSW w Szczecinie w okresie 05.06.1984-19.09.1986. Longin Komołowski występuje w aktach sprawy jako członek i działacz szczecińskiej podziemnej opozycji solidarnościowej, z którym „figurantka sprawy” utrzymuje stały kontakt organizacyjny. IPN Sz 0053/107 (16470/2) mikrofilm.
Materiały Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. „Pekińczyk” zarejestrowanego pod nr. 31288, prowadzonego przez Wydział V WUSW w Szczecinie w okresie 14.03.1985-30.04.1986. Longin Komołowski występuje w aktach sprawy jako redaktor, drukarz i kolporter „nielegalnego” wydawnictwa pt. „Grot”. SB sondowała wykorzystanie głównego „figuranta” sprawy jako źródła informacji odnośnie do politycznej działalności Longina Komołowskiego. IPN Sz 0053/94 (1644/2) mikrofilm.
Teczka personalna i pracy Tajnego Współpracownika (TW) o ps. „Arak” zarejestrowanego pod nr. 31143 przez Wydział V WUSW w Szczecinie. TW ps. „Arak” został pozyskany w celu „zabezpieczenia” figurantów spraw operacyjnych, w tym również Pana Longina Komołowskiego, pozyskania informacji na temat nastrojów panujących wśród pracowników Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego oraz „antysocjalistycznych” wydarzeń mających miejsce na jej terenie. IPN Sz 0010/2412 (51660/I).
Materiały Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. „Lis” zarejestrowanego pod nr. 36162, prowadzonego przez Wydział V WUSW w Szczecinie w okresie 12.12.1986-11.09.1988. „Figurant sprawy” inwigilowany był z uwagi na konspiracyjną współpracę z Longinem Komołowskim, którą prowadzili na terenie Stoczni Szczecińskiej. IPN Sz 0053/463 (17001/2) mikrofilm.
Materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Pocztylion” zarejestrowanej pod nr. 36789, prowadzonej przez Wydział III-1 WUSW w Szczecinie w okresie 03.04.1987-03.05.1988, w sprawie kolportażu wśród nauczycieli akademickich szczecińskich uczelni, bezdebitowego „Biuletynu Informacyjnego Solidarność” (BIS), sygnowanego przez Społeczny Komitet Nauki. W dn. 10.04.1985 SB zlikwidowała punkt drukarski wydawnictw „BIS” oraz „Grot”, zatrzymując m.in. Longina Komołowskiego. IPN Sz 0053/466 (17005/2) mikrofilm.
Rejestr spraw o wykroczenia z lat 1986-1988. W dniu 10.05.1988 Longin Komołowski został ukarany karą grzywny przez Kolegium ds. Wykroczeń w Szczecinie za nielegalne drukowanie w dniu 10.04.1988 bez wymaganego zezwolenia wydawnictwa pt. „Bis”. IPN Sz 0012/477 t. 10 (1513/IV).
Materiały Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Powrót” zarejestrowanej pod nr. 36277, prowadzonej przez Wydział V WUSW w Szczecinie w okresie 02.01.1987-21.10.1988. Longin Komołowski występuje w aktach sprawy jako uczestnik rozbitego przez SB spotkania mającego miejsce 25.09.1985 w domu „figuranta sprawy”, gdzie wg. notatki, zamierzano powołać Związek Zawodowy Pracowników Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. IPN Sz 0053/534 (17182/2) mikrofilm.
Materiały Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Hydra” zarejestrowanej pod nr. 31731, prowadzonej przez Wydział V WUSW w Szczecinie w okresie 03.08.1987-22.05.1989. Longin Komołowski występuje w materiałach jako współpracownik „figuranta sprawy” wchodząc w skład grupy opozycjonistów prowadzących działalność opozycyjną na terenie Stoczni Szczecińskiej, jak również wśród różnych szczecińskich środowisk, m.in. poprzez kolportaż wydawnictw pozbawionych debitu. IPN Sz 0053/631 (17486/2) mikrofilm.
Materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Arsenał” zarejestrowanej pod nr. 40747, prowadzonej przez Wydział V WUSW w Szczecinie w okresie 21.02.1989-11.10.1989, dotyczącej akcji strajkowych prowadzonych w tym okresie na różnych wydziałach Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Longin Komołowski występuje w aktach jako przedstawiciel Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność”. IPN Sz 0011/1949 (17582/II).
.