Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Stanisław
Nazwisko: Wagner
Miejsce urodzenia: Kamienica Polska
Data urodzenia: 16-10-1948
Imię ojca: Julian
Imię matki: Edmunda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zdzisław Wagner został zarejestrowany 24.09.1981 pod numerem KR 25062 przez Wydział III-A KWMO w Krakowie jako kandydat na tajnego współpracownika (kTW). Był objęty rozpracowaniem operacyjnym przez Wydział III-A KWMO, a następnie Pion V DUSW w Nowej Hucie oraz opracowaniem jako potencjalny kandydat na tw z uwagi na działalność w strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina w Krakowie. Wielokrotnie wzywany na rozmowy do siedziby KWMO w Krakowie, podczas których m.in. szantażem próbowano nakłonić go do współpracy z organami bezpieczeństwa. Po kilku rozmowach operacyjnych odmówił współpracy z SB. Opracowanie w charakterze kTW zakończono z powodu odmowy współpracy i zmiany miejsca pracy. Materiały złożono 16.12.1983 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 43210/I-k. Akta o sygn. IPN Kr 009/9400 (43210/I-k), oraz mikrofilm IPN Kr 00100/857 (43210/I-k).
.