Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Małgorzata
Nazwisko: Kotlińska
Nazwisko rodowe: Sołek
Miejsce urodzenia: Przeworsk
Data urodzenia: 03-07-1963
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowana w dniu 21.11.1983 do nr Rz 19822 przez Wydział V WUSW Rzeszów do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Wójek" (nr rej sprawy Rz 19275) w związku z aktywną działalnością w strukturach RKW NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. Materiały w dniu 13.04.1988 włączono do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Opór" w ramach której kontynuowano rozpracowywanie m.in. Małgorzaty Kotlińskiej. IPN Rz 00141/3485/J (18344/II).
Rozpracowywana (nr Rz 19822) od dnia 13.04.1983 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowywania (SOR) krypt. "Opór" (nr rej sprawy 16228). Sprawa prowadzona była przez Wydział V KWMO, a następnie WUSW Rzeszów od 10.02.1982 i dotyczyła działalności Regionalnego Komitetu Wykonawczego (RKW) NSZZ „Solidarność" w Rzeszowie oraz wydawania i kolportażu w jego ramach "nielegalnych" treści i czasopism. Małgorzata Kotlińska uczestniczyła w wydawaniu i przygotowywaniu wydawnictw sygnowanych przez RKW NSZZ "S" (pełniła rolę maszynistki), za co została objęta rozpracowaniem ze strony służb, SB zamierzała również "spowodować dyscyplinarne zwolnienie z miejsca pracy" w/w. Materiały sprawy złożono w archiwum w dniu 05.02.1990 pod sygn. 18344/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN Rz 00141/3485/J (18344/II) t. 1-2.
Akta śledcze prowadzone na inną osobę przez Wydział Śledczy WUSW w Rzeszowie w okresie od 05.11.1983 do 25.06.1984. Materiały dotyczyły działalności w NSZZ "Solidarność" po 12.12.1981 oraz rozpowszechniania materiałów sygnowanych przez RKW NSZZ "S" w Rzeszowie, które zdaniem władz nawoływały do niepokojów społecznych i wzywały do kontynuowania działalności związkowej. W materiałach znajduje się protokół przesłuchania M. Kotlińskiej oraz polecenie przeszukania jej miejsca zamieszkania celem sprawdzenia czy nie posiada "nielegalnych" wydawnictw. IPN Rz 052/892 (7860/III).
Małgorzata Kotlińska występuje w aktach prokuratorskich prowadzonych na osobę trzecią oskarżoną m.in. o redagowanie i kolportaż "nielegalnych" pism i wydawnictw. W dokumentach znajduje się postanowienie z dnia 18.11.1983 o zarządzeniu przeszukania w mieszaniu w/w z powodu podejrzenia, iż może posiadać ona druki i pisma wydawane przez struktury "Solidarności". Sprawę prowadziła Prokuratura Wojewódzka w Rzeszowie w okresie od 07.11.1983 do 06.08.1984. IPN Rz 39/39.
Zapisy dot. Małgorzaty Kotlińskiej (wówczas Lasek) znajdują się w Rejestrze spraw o wykroczenia prowadzonym przez Wydział Śledczy WUSW w Rzeszowie w okresie od 10.10.1986 do 31.12.1988. Wymienionej zarzucano działania mające wywołać niepokój publiczny w Rzeszowie poprzez gromadzenie "nielegalnych" wydawnictw w celu ich rozpowszechnienia. Sprawa została skierowana do Kolegium z dniem 24.06.1987. IPN Rz 0027/6 (609/8/90).
Małgorzata Kotlińska występuje w donosach sporządzanych przez TW ps. "Supon"/ "Jaśmin", pozyskanego i prowadzonego przez Wydział V KWMO/WUSW Rzeszów w okresie od 05.02.1982 do 10.04.1989. W materiałach znajduje się zapis, iż w/w uczestniczyła w drukowaniu przy pomocy matryc białkowych biuletynu "Solidarność Trwa" (informacja przekazana dnia 24.11.1987). IPN Rz 00102/1383 (16790/I).