Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Janusz
Nazwisko: Wieczorek
Miejsce urodzenia: Brzuza (pow. węgrowski)
Data urodzenia: 15-10-1910
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

W PPS od 7.12.1946 r., następnie w PZPR, ponadto od 1926 r. brał udział w pracach TUR, w sekcjach krajoznawczych, oświatowych i sportowych. Mgr. praw Uniwersytetu Warszawskiego w 1936 r., podczas studiów ukończył także dwuletnie Wyższe Kursy Buchalterii i Księgowości. W latach 1933-1934 odbył służbę wojskową w Dywizyjnym Kursie Podchorążych w Częstochowie — ppor. rezerwy. W latach 1934-1936 pracował w firmach prywatnych jako buchalter i księgowy. Od 1936 do 1939 r. pracował w Wydziale Prawnym Ministerstwa Opieki Społecznej. W 1939 r. wziął udział w wojnie obronnej w Samodzielnej Grupie Operacyjnej pod dow. gen. F. Kleeberga, po bitwie pod Kockiem i kapitulacji w niewoli, więziony m.in. w obozach w Arnswalde i Murnau. W obozach jenieckich uczestnik ruchu oporu, współorganizator tajnego komitetu pomocy internowanym w obozach koncentracyjnych [!] oraz współorganizator i wykładowca tajnego nauczania w zakresie uniwersyteckich studiów prawniczych. Po wyzwoleniu obozu powrócił do kraju, najpierw pracował w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, od 1948 r. pracował Prezydium Rady Ministrów jako: kierownik działu, wicedyrektor, p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego. W latach 1950-1956 Wiceprezes Komisji Etatów przy Prezesie RM. Od 1956 r. w Urzędzie Rady Ministrów jako Zastępca Szefa URM. Przewodniczący Rady Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa w okresie 1960-1981.
Źródło: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 5977, s. 4,5, 8-9, 28; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 328.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Szef Urząd Rady Ministrów Warszawa 03-08-1956 12-11-1980 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 178.
Członek KZ przy Urzędzie Rady Ministrów Warszawa PZPR 1961 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 5977, s. 9.
.