Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek Eugeniusz
Nazwisko: Kotecki
Miejsce urodzenia: Brzeg
Data urodzenia: 26-02-1946
Imię ojca: Józef
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Franciszek Kotecki 10.03.1981 został zarejestrowany przez Wydz. III "A" KW MO w Opolu pod nr. 26357/A w kategorii OZ (osoba zabezpieczona). Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Dnia 07.12.1982 rejestrację przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. "Skóra". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dnia 07.12.1982 zarejestrowany pod nr. 26357/A i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Skóra" przez SB KM MO w Brzegu. Dnia 04.10.1984 przerejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Krety". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Dokumentacja różna KW MO w Opolu dot. członków opozycji, osób internowanych. W aktach materiały dot. internowania Franciszka Koteckiego, na podstawie wniosku sporządzonego przez KM MO w Brzegu w dniu 22.08.1982. IPN Wr 012/3196 t. 5, 14 (2499/III).
Akta internowanego Franciszka Koteckiego, umieszczonego 03.09.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie na podstawie Decyzji Nr 65/82 o internowaniu, zwolnionego 25.11.1982 na mocy Decyzji 140/82 o uchyleniu internowania. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "w okresie trwania stanu wojennego jako b. v-ce przewod.[niczący] KZ NSZZ >Solidarność< podejmował próby zorganizowania akcji strajkowych na terenie zakładu pracy" (Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Otmęt"- Zakład Garbarski w Brzegu). IPN Wr 30/434.
Dnia 04.10.1984 zarejestrowany pod nr. 26357/A i rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Krety" (nr rej. 28377), prowadzonej w latach 1983-1987 przez RUSW w Brzegu.Sprawa dot. działalności "nielegalnej podziemnej międzyzakładowej organizacji, koordynującej antypaństwową działalność poszczególnych grup zakładowych". Franciszek Kotecki występuje jako kolporter ulotek na terenie Zakładu Garbarskiego w Brzegu. Prowadzenie sprawy zakończono 09.06.1987, a zdjęto z ewidencji 08.08.1987. Sprawa była nadzorowana przez Wydz. III Dep. V MSW i Sek. III Wydz. V WUSW w Opolu, gdzie została zarejestrowana pod nr. 32635 i tym samym kryptonimem, a po zamknięciu została dołączona do SOR. Franciszek Kotecki miał być nadal kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. IPN Wr 065/1261 j. 2-6 (12435/2) mikrofilm.
Dnia 13.08.1987 zarejestrowany pod nr. 33466 prze Gr. V RUSW w Brzegu i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Odnowiciel" w związku z podejrzeniem, iż "w sprzyjających okolicznościach może podjąć nielegalna działalność". Franciszek Kotecki był "aktywnym członkiem MKZ >Ziemia Brzeska<", a do wprowadzenia stanu wojennego vice przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" przy Zakładach Garbarskich w Brzegu, internowanym w ZK Grodków. Prowadzenie KE zakończono w sierpniu 1989 "z uwagi na zaprzestanie wrogiej działalności". IPN Wr 011/1815 (12435/II).
.