Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Beata
Nazwisko: Wetter
Nazwisko rodowe: Szrejder
Miejsce urodzenia: Łobez
Data urodzenia: 23-03-1966
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Wydz. Śledczego i Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. (nr rej. RSD 3/85), prowadzonego w okresie 27.02.1985 - 28.06.1985. Beata Wetter, z d. Szrejder w dniu 27.02.1985 została tymczasowo aresztowana (areszt uchylony 15.05.1985) i osadzona w ZK w Krzywańcu. Była podejrzana o to, że "od połowy 1983 do 22.02.1985 w Gorzowie Wlkp. brała udział w nielegalnej organizacji, której ustrój i cel miał pozostać tajemnicą dla organów państwowych, a w ramach prowadzonej w niej działalności w celu wywołania niepokoju publicznego rozrzucała ulotki i wykonywała na ścianach budynków napisy o treści antypaństwowej, a także kolportowała nielegalne czasopisma takie jak: >Feniks<, >Szaniec<, >Sokół< i inne". Ponadto była rozpracowywana operacyjnie przez RUSW w Słubicach. W dniu 27.06.1985 ww. prokuratura umorzyła warunkowo postępowanie wobec Beaty Wetter, ustanawiając "okres próby na 2 lata". IPN Sz 03/73 (188/III, Ds. 8/85).
Akta Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim. Prokurator Generalny na wniosek Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp., postanowieniem z dnia 09.04.1993, uchylił na korzyść Beaty Wetter, zd. Szrejder, postanowienie prokuratury z dnia 28.02.1985 o warunkowym umorzeniu postępowania wobec Beaty Wetter. Prokuratura Wojewódzka, po wszczęciu śledztwa, w dniu 18.05.1993 wobec "braku znamion przestępstwa" umorzyła ww. postepowanie. IPN Sz 6/6 (I Ds. 30/93).
Na karcie Pz-35 z dnia 07.08.1985 z kartoteki Biura Paszportów MSW w Warszawie, znajduje się informacja o zastrzeżeniu przez Wydz. Śledczy WUSW w Gorzowie Wielkopolskim wyjazdów do "wszystkich krajów świata" do dnia 21.06.1987, wobec Beaty Wetter, z d. Szrejder. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego (karta Pz-35).
Akta osobowe więźnia Zakładu Karnego w Krzywańcu. Beata Wetter (z d. Szrejder) występuje jako osadzona ww. zakładzie w dniu 17.04.1985 na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej o tymczasowym aresztowaniu z dnia 27.02.1985. Zwolniona z aresztu 15.05.1985 postanowieniem ww. prokuratury "o uchyleniu środka zapobiegawczego" wydanym 13.05.1985. IPN Po 72/28 (17875, 111).
.