Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Stefan
Nazwisko: Niegosz
Miejsce urodzenia: Jelenia Góra
Data urodzenia: 09-09-1948
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Karolina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Władysława Niegosza. W aktach zachowały się: Decyzja Nr 530/S/82 o internowaniu z 29.08.1982, Nakaz zatrzymania i doprowadzenia, pokwitowanie odbioru Decyzji o internowaniu, opinia o internowanym oraz Decyzja Nr 78/82 o uchyleniu internowania z 22.09.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż przebywanie ww. na wolności umożliwiałoby mu "zorganizowanie działalności groźnej dla bezpieczeństwa państwa". Z opinii o internowanym wynika, iż Władysław Niegosz został internowany "w ramach działań profilaktycznych przed drugą rocznicą powstania >Solidarności<". IPN Wr 034/139 (160/IV).
Akta internowanego Władysława Niegosza umieszczonego w okresie od 30.08.1982 do 23.09.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. IPN Wr 30/1134 (490/82).
Akta internowania Władysława Niegosza. W aktach zachowały się: opinia o internowanym, Decyzja Nr 545/S/82 o internowaniu z 30.10.1982, Nakaz zatrzymania i doprowadzenia, pokwitowanie odbioru Decyzji o internowaniu, wniosek Wydz. V KW MO w Jeleniej Górze o uchylenie internowania oraz Decyzja Nr 118/82 o uchyleniu internowania z 08.12.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż przebywanie ww. na wolności umożliwiałoby mu "zorganizowanie działalności groźnej dla bezpieczeństwa państwa". Z opinii o internowanym wynika, iż powodem internowania było uzyskanie przez SB "szeregu informacji świadczących o kontynuowaniu nielegalnej działalności w nielegalnych strukturach" przez Władysława Niegosza po zwolnieniu z internowania we wrześniu 1982. IPN Wr 034/170 (199/IV).
Akta internowanego Władysława Niegosza umieszczonego w okresie od 04.11.1982 do 08.12.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. IPN Wr 30/1135 (666/82).
Dnia 08.11.1982 zarejestrowany pod nr. 4340 przez Wydz. V KW MO w Jeleniej Górze w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Odroczenie" (nr. rej. 4146), prowadzonej od lipca 1982 z powodu "tworzenia się nielegalnych związkowych struktur >Solidarności<" przez grupę osób na terenie Jeleniej Góry. Sprawę zamknięto 30.12.1982, ponieważ "w wyniku podjętych ofensywnych działań operacyjnych doprowadzono w miesiącu listopadzie 1982 r. do zawieszenia działalności grupy". Władysław Niegosz występuje jako członek ww. grupy. IPN Wr 020/556 (738/II).
Dnia 11.03.1983 zatwierdzony został wniosek o założenie Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) i objęcie Władysława Niegosza kontrolą operacyjną. KE został zarejestrowany pod nr. 4855 przez Wydz. V WUSW w Jeleniej Górze, nadano mu krypt. "Dubler". Powodem założenia sprawy było podejrzenie, iż ww. "w sprzyjających okolicznościach" może "podjąć lub włączyć się do nielegalnej podziemnej działalności". Dnia 05.12.1984 KE przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Integracja". IPN Wr 020/726 (1256//II).
Akta dot. znieważenia flagi narodowej podczas uroczystości o charakterze religijnym pod krzyżem misyjnym przy Kościele Garnizonowym w Jeleniej Górze w dniu 01.05.1984, poprzez umieszczenie na niej napisów, m.in.: NSZZ "Solidarność" Jelenia Góra, oraz znaku Polski Walczącej. W związku z tą sprawą Władysław Niegosz został zatrzymany 02.05.1984, przesłuchany i 04.05.1984 zwolniony. Dnia 09.06.1984 postępowanie zostało umorzone w związku z niewykryciem sprawców. IPN Wr 026/95 (97/III).
Dnia 05.12.1984 zarejestrowany przez Wydz. V WUSW w Jeleniej Górze pod nr. 4588 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Integracja" (nr. rej. 4588), założonej w związku z podejrzeniem Władysława Niegosza o udział w grupie, która na terenie Jeleniej Góry "usiłuje organizować konspiracyjną działalność o charakterze prosolidarnościowym". Prowadzenie sprawy zakończono 19.09.1986 w związku z wyjazdem ww. za granicę. IPN Wr 020/726 (1256/II).
Akta postępowania w sprawie uczestniczenia w dniu 11.05.1986 grupy osób, w tym Władysława Niegosza, w "zgromadzeniu, które odbywało się bez wymaganego zezwolenia" (pielgrzymka Duszpasterstwa Ludzi Pracy do klasztoru cystersów w Krzeszowie). W aktach brak informacji o przekazaniu wniosku o ukaranie ww. do Kolegium ds. Wykroczeń. Na notatce dot. ww. znajduje się adnotacja "aktualnie znajduje się za granicą". IPN Wr 050/97 t. 7 (L-0156/153/86).
.