Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Strączek
Miejsce urodzenia: Zgorzelec
Data urodzenia: 27-02-1962
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone od 14.12.1982 przez Wydział Śledczy KWMO w Rzeszowie m.in. przeciwko Zbigniewowi Strączkowi z powodu podejrzeń "o kolportaż i sporządzanie ulotek wrogiej treści". Wymieniony podejrzany był również o organizowanie i zachęcanie do uczestnictwa w tzw. lekcjach samokształceniowych z historii, na których poruszano m.in. temat zbrodni katyńskiej, wydarzeń na Węgrzech w roku 1956. W dniu 31.01.1983 sprawę warunkowo umorzono, materiały złożono do archiwum dnia 15.08.1983 pod sygn. 7821/III. IPN Rz 0143/270/J (7821/III).
Postępowanie prokuratorskie prowadzone od 16.12.1982 przez Prokuraturę Wojewódzką w Rzeszowie m.in. przeciwko Z. Strączkowi w związku z kolportażem uchwały Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie wzywającej do strajku w dniu 10.11.1982. Sprawę umorzono (31.01.1983) "wobec nie stwierdzenia przestępstwa". IPN Rz 39/27.
Informacje dzienne i szyfrogramy kierowane przez KWMO w Rzeszowie do MSW za okres od 01.01.1983 do 30.04.1983. Zbigniew Strączek wymieniony jest w szyfrogramie do Dyrektora Gabinetu MSW w Warszawie z dnia 18.01.1983 jako jedna z osób względem której Wydział Śledczy prowadzi postępowanie w związku z próbą zorganizowania strajku poprzez kolportowanie ulotek nawołujących do przerwy w pracy (listopad 1982). IPN Rz 04/382.
Zbigniew Strączek występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Kosmos" (nr rej. Rz 17279) dot. kolportażu ulotek na terenie Rzeszowa w roku 1982, których dużą część rozrzucono z okna rzeszowskiej kawiarni "Kosmos". Nawoływano w nich m.in. do odwołania stanu wojennego i uwolnienia wszystkich internowanych. Zbigniew Strączek (członek "nielegalnej grupy młodzieżowej") pośredniczył w ich dostarczeniu i kolportażu. Sprawę prowadził Wydział III KWMO, a następnie WUSW w Rzeszowie od 05.01.1982 do 19.09.1983. IPN Rz 00141/2329/J (17022/II).
Teczka personalna tajnego współpracownika (TW) ps. "Jan" (nr rej. Rz 17421) prowadzonego przez Wydział III KWMO/WUSW w Rzeszowie od 13.02.1982 do 12.06.1986. Z. Strączek występuje w informacjach przekazywanych przez TW ps. "Jan" jako osoba, która proponowała mu uczestnictwo w grupie samokształceniowej, której celem było poznanie prawdziwej historii oraz jako osoba, która przekazała TW broszurę "Za kulisami bezpieki". IPN Rz 00377/436 (13247/I).
Występuje w Kwestionariuszu Ewidencyjnym (KE) krypt. "Ben" (nr rej. sprawy Rz 17634) prowadzonym na inna osobę przez Wydział III KWMO w Rzeszowie w okresie od 13.04.1982 do 13.09.1988. Sprawa dotyczyła wykonywania i kolportażu ulotek w okresie stanu wojennego przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych przy WSK w Rzeszowie. Zbigniew Strączek występuje jako osoba zaangażowana w produkcję ulotek m.in. w związku z 42 rocznicą zbrodni katyńskiej, posiadał również "nielegalne" wydawnictwa w tym również sygnowane przez NSZZ "Solidarność", które pożyczał osobom trzecim oraz jako organizator tzw. lekcji samokształceniowych z zakresu historii najnowszej. IPN Rz 00141/3183/J (17976/II).
Zbigniew Strączek 30.11.1982 został zarejestrowany pod nr Rz 18663 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Uchwała"/ "Związek" (nr rej. sprawy Rz 18592). Dotyczyła ona kolportażu ulotek podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" przez grupę uczniów Zespołu Szkół Technicznych przy WSK w Rzeszowie, w tym także kolportażu w dniu 19.10.1982 uchwały nr 9/82 Regionalnej Komisji Wykonawczej w Rzeszowie informującej o strajku protestacyjnym planowanym na dzień 10.11.1982. Jednym z członków tej grupy był Zbigniew Strączek, który miał w niej pełnić wg. relacji TW rolę przywódczą, wykonywał szablony i matryce przy pomocy których wykonywano ulotki. Sprawę prowadził Wydział III KWMO w Rzeszowie w okresie od 09.11.1982 do 24.03.1983. IPN Rz 00141/2293/J (16951/II).
Z. Strączek wymieniony jest jako jeden z członków grupy (organizujących lekcje "nowej historii") na temat której TW ps. "Jurek" przekazywał SB informację. Dokumentacja dot. TW ps. „Jurek” prowadzona była w okresie 14.12.1982-13.02.1986 przez Wydział III KWMO, a następnie WUSW w Rzeszowie. IPN Rz 00138/3237/J (13268/I).
.