Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria
Nazwisko: Dziewicka
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 14-06-1912
Imię ojca: Marian
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Kwestionariusza Ewidencyjnego, prowadzonego przez Wydział III SUSW w latach 1968-1969, dotyczą Marii Dziewickiej, wykładowcy w Katedrze Ekonomii Politycznej Wydziału Ekonomiki Produkcji SGPiS, członka komisji redakcyjnej rezolucji studentów SGPiS. Sprawę założono w związku z jej wystąpieniem na wiecu 11.03.1968, podczas którego zajęła stanowisko popierające żądania studentów. Wszelkie doniesienia na temat postępowania Marii Dziewickiej pochodziły ze źródeł agenturalnych (TW o ps. „Hanna”) oraz obserwacji prowadzonej na uczelni. Jak wynika z notatki służbowej inspektora Wydziału III z 11.04.1968, Maria Dziewicka została usunięta z szeregów PZPR oraz zwolniona dyscyplinarnie z pracy. Według uzasadnienia zamknięcia Kwestionariusza Ewidencyjnego, po usunięciu z zajmowanego stanowiska M. Dziewicka nie utrzymywała kontaktów ze środowiskiem akademickim SGPiS, w związku z czym sprawę postanowiono zamknąć i przekazać do archiwum Wydziału „C”. IPN BU 0423/2372 (1216/IV).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Joanna” (nr rejestracyjny 16829), założona 21.02.1977 przez Wydział III KSMO w Warszawie dotyczy Marii Dziewickiej. Sprawę wszczęto na podstawie informacji przesłanej przez Wydział IV Departamentu III MSW o podpisaniu przez Marię Dziewicką (wraz ze 171 osobami) petycji zatytułowanej „Do przedstawicieli świata kultury i nauki – posłów na Sejm PRL”. Petycja dotyczyła sprzeciwu wobec działań organów porządkowych w trakcie wydarzeń z Ursusa i Radomia w 1976 roku. Ponieważ M. Dziewicka pozostawała w zainteresowaniu służb w związku z wydarzeniami marca 1968 (Kwestionariusz Ewidencyjny o nr. 460 prowadzony przez SUSW w Warszawie w latach 1968-1969) postanowiono „rozpoznać działalność polityczną w/wym. oraz jej powiązania”. Według planu przedsięwzięć operacyjnych z 11.02.1977 postawiono zastosować inwigilację korespondencji („W”), podsłuch telefoniczny („PT”) oraz wykorzystać dostępne osobowe źródła informacji (podczas prowadzenia sprawy wykorzystano dwa kontakty operacyjne: „A.M” i „A.H”). Jak wynika z kolejnych meldunków operacyjnych oraz wniosku o zamknięcie sprawy z 18.03.1978, po podpisaniu petycji Maria Dziewicka nie podejmowała innych inicjatyw politycznych. Materiały uzyskane dzięki kontroli korespondencji oraz podsłuchowi telefonicznemu nie ujawniły dowodów dalszej działalności. Sprawę zakończono i złożono do archiwum Wydziału „C” KSMO pod sygnaturą II-5330. IPN BU 0246/1070 (II-5330).
Maria Dziewicka została zarejestrowana 21.03.1979 do Kwestionariusza Ewidencyjnego o nr. 25622 na podstawie wniosku Wydziału III-1 KSMO w Warszawie. Zagrożeniem stanowiącym podstawę do założenia kwestionariusza było „prowadzenie wykładów, odczytów itd. w nieformalnych grupach szkoleniowych, klubach dyskusyjnych, obozach”. Informacje uzyskane od źródeł osobowych (TW ps. „Paweł” oraz TW ps. „Sylwester Potocki” i jeden KO) wskazują, że brała ona udział w wielu spotkaniach Towarzystwa Kursów Naukowych w latach 1979-1981 prowadząc wykłady i uczestnicząc w dyskusjach. Jak wynika z meldunku operacyjnego z 14.01.1983 Maria Dziewicka po 1981 roku zaniechała wrogiej działalności, w związku z czym Kwestionariusz Ewidencyjny postanowiono zamknąć i złożyć w archiwum Wydziału „C” pod sygnaturą II-7561. IPN BU 0247/1078 (II-7561).
.