Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bohdan
Nazwisko: Kosiński
Miejsce urodzenia: Kościeniewicze
Data urodzenia: 14-10-1922
Imię ojca: Henryk
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Prezes” (nr rejestracyjny 48129) prowadzonej w związku z działalnością Bohdana Kosińskiego. Sprawa była prowadzona od 04.02.1977 do 06.11.1989 przez Wydział IV Departamentu III MSW. Bohdan Kosiński został zarejestrowany na podstawie meldunku z 29.01.1977, zawierającego m.in. informację nt. przekazania 30.000 złotych (nagrody uzyskanej podczas Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych) jednemu z członków „Graczy” – prawdopodobnie Jackowi Kuroniowi. We wniosku o założenie sprawy jako jej podstawę wpisano „wspieranie osób prowadzących wrogą działalność polityczną i represjonowanych oraz ich rodzin”. 28.05.1977 przeprowadzono rozmowę z Bohdanem Kłosińskim, podczas której chciano „odciągnąć go od działalności opozycyjnej”, ponadto w wyniku „zastosowanych działań operacyjnych” nie dopuszczono do realizacji filmu dokumentalnego o historii mieleckiego WSK, który miał wykonać dla PA „Interpress”. 24.06.1977 otrzymał trzymiesięczne wypowiedzenie z pracy w Wytwórni Filmów Dokumentalnych, a Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Dzielnicy Warszawa-Mokotów oddaliła jego odwołanie, w związku z czym Bohdan Kosiński zamierzał założyć sprawę w Sądzie Pracy. 01.10.1977 został zwolniony, jednak 16.12.1977 wyrokiem Sądu został przywrócony do pracy w WFD. Dalsza działalność B. Kosińskiego polegała na zaangażowaniu w kontakty z opozycją antysocjalistyczną. W kwietniu 1980 wstąpił do NSZZ Pracowników Kinematografii „Solidarność”, gdzie został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej przy WFD. W sierpniu 1980 anonimowo kierował ekipą filmową dokumentującą działania na terenie stoczni, a film pt „Poręczenie” (opowiadający o Janie Narożniaku) został zrealizowany mimo sprzeciwów Rady Programowej WFD i wg planu operacyjnego z 27.01.1984 został uznany za „atak na funkcjonariuszy MO i SB oraz pracowników prokuratury”. Mimo zatrudnienia w wytwórni, Bohdan Kłosiński miał problemy z realizacją niektórych produkcji. W filmie dokumentalnym pt. „Pacjent” (meldunek operacyjny z 04.05.1983), zrealizowanym na zamówienie Instytutu Psychoneurologicznego dopatrzono się „elementów antysocjalistycznych” oraz uznano za „nieprzychylnie nastawiony do aktualnej rzeczywistości” i poprzez „czynności operacyjne” spowodowano przerwanie produkcji. W kwietniu 1985 Bohdan Kosiński kierował akcją zbierania podpisów pod petycją skierowaną do dyrekcji WFD, w której zawarte były żądania podwyżek płac w związku z podniesieniem cen na energię elektryczną, gaz i węgiel. Według meldunku z 24.04.1985 pod petycją podpisało się 170 osób – na ogólną liczbę prawie 800 zatrudnionych w wytwórni. Podobne akcje w tym czasie organizowano w wielu zakładach pracy na terenie Warszawy. Bohdan Kosiński był także jednym z sygnatariuszy petycji rozprowadzanej wśród delegatów podczas obrad Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata, który odbywał się 17.01.1986. Petycja podpisana przez 206 przedstawicieli środowisk opiniotwórczych dotyczyła więźniów politycznych oraz nieprzestrzegania praw człowieka i obywatela – wg wniosku z 30.01.1986 postanowiono przeprowadzić rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. 28.06.1986 w mieszkaniu figuranta przeprowadzono przeszukanie, podczas którego zakwestionowano wiele pozycji książkowych, broszur, kaset magnetofonowych oraz kopert, kart i kalendarzy, pobrano także próbki pisma maszynowego. Według notatki operacyjnej sporządzonej po przeszukaniu, zakwestionowane materiały „świadczą w sposób jednoznaczny o powiązaniach B. Kosińskiego z podziemiem politycznym”. W związku z przejściem figuranta na emeryturę oraz „zmianą sytuacji politycznej” sprawę o krypt. „Prezes” zakończono i przekazano do archiwum 06.11.1989 pod sygnaturą 55465/II. IPN BU 0248/70 (55465/II).
Bohdan Kosiński otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata (WKŚ) wniesione na wniosek Departamentu III MSW. Na podstawie zapisów z kart PZ-4 i PZ-35 wynika, że zastrzeżenie wniesiono 08.02.1984, najpierw miało obowiązywać do 27.01.1985, następnie do 11.04.1985, ostatecznie zastrzeżenie anulowano 29.03.1985. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
.