Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Jóźwiak
Miejsce urodzenia: Rogówko
Data urodzenia: 20-08-1941
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Teodor
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Jóźwiak w dniu 10.11.1980 został zarejestrowany pod nr Sz 21265 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Sekwencja" przez Wydział III „A” KW MO w Szczecinie (sprawa prowadzona w okresie 20.08.1980-16.06.1981). Brak szczegółowych informacji odnośnie do charakteru rozpracowania. Materiały o sygn. 13678/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), a następnie Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Automatyk” nr rej. Sz 28370 prowadzonej w okresie 28.02.1984-17.02.1989 przez Wydział V WUSW w Szczecinie dotyczące rozpracowania działaczy podziemnej opozycji zorganizowanych na terenie Zakładów Chemicznych „Police”. Wśród osób kolportujących prasę i druki pozbawione debitu wymieniony został Jan Jóźwiak. IPN Sz 0053/584 (17278/2) mikrofilm.
Materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), a następnie Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Kondor” nr rej. Sz 32027 prowadzonej w okresie 04.07.1985-26.05.1989 przez Pion V RUSW w Policach dotyczącej inwigilacji grupy działaczy podziemnej „Solidarności” zorganizowanej na terenie Zakładów Chemicznych „Police”. Jan Jóźwiak, zarejestrowany do sprawy pod nr 32957, wymieniony jest jako kolporter prasy i druków pozbawionych debitu na terenie Z. CH. Police oraz miasta Polic. IPN Sz 0053/616 (17425/2) mikrofilm.
Akta Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie dotyczące Jana Jóźwiaka o przywrócenie do pracy w Zakładach Chemicznych „Police”. J. Jóźwiak odwołał się od decyzji dyrekcji Z. Ch. w Policach dotyczącej jego zwolnienia z pracy z dniem 14.06.1985 „z powodu ciężkiego naruszenia dyscypliny pracy”. Argumentem rozwiązania umowy był udział J. Józwiaka w „niedozwolonej akcji protestacyjnej” - kontrmanifestacji, która odbyła się w dniu 01.05.1985 w Szczecinie. Roszczenie J. Józwiaka Terenowa Komisja Odwoławcza do Spraw Pracy w Szczecinie (Orzeczenie z 31.05.1985 ) uznała za bezpodstawne. Stanowisko to podtrzymał Sąd Wojewódzki w Szczecinie na mocy wyroku z dnia 10.09.1985. IPN Sz 136/8 (P 400/85).
.