Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Elżbieta
Nazwisko: Machnikowska
Nazwisko rodowe: Rapacka
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 18-11-1914
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Danuta Machnikowska 7.03.1969 została zarejestrowana pod nr. 4450 przez Referat SB KPMO w Pułtusku w Wydz. „C” KWMO w Warszawie jako osoba do Teczki Zagadnieniowej krypt. „Polityka” nr 3824 (prowadzonej od 1.03.1968). Przedmiotem sprawy była „dywersja ideologiczno-polityczna” w powiecie pułtuskim. Wytypowana do inwigilacji jako przedstawicielka służby zdrowia (z wykształcenia była lekarzem weterynarii, pracowała w aptece w Nasielsku). Za przesłankę do obserwacji uznano wyjazd w 1967 roku do Francji, gdzie miała „szereg znajomych” i przychylne nastawienie do duchownych. Prowadzenie sprawy zakończono 27.04.1971. Akta złożono w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 118/IV. W kartotece ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW zachowała się dotycząca jej karta, choć z uwagi „na niestwierdzenie wrogiej działalności” miała zostać wycofana. IPN BU 0201/111 (118/IV), k. 56-57, 245, 298, 504, 519, 609-611.
.